Editörden…

Yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olan Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi isimli dergimizin 15 bilimsel çalışmayı içeren Nisan 2020 sayısı yayımlanmıştır. Dergimizin Nisan 2020-24. Sayısı’na gerek yazar olarak gerekse hakem olarak katkı sunan tüm bilim insanlarımıza teşekkür ederiz.

DÜSBED (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi) dergisi olarak amacımız uluslararası bir boyutta, farklı dillerde sosyal bilimler alanlarında nitelikli yayınlar sunarak bilim dünyasına hizmet etmektir. Sizlerin desteği sayesinde gün be gün güçlenerek daha nitelikli hale geldiğimizi ifade etmeliyiz. Derginin bugünlere gelmesinde emeği geçen akademisyenlere teşekkür eder saygılarımı sunarım.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü

Prof. Dr. Nazım HASIRCI


Kapak Künye İçindekiler Hakem Listesi

DİYARBAKIR’DA DİNİ GRUPLAR VE DİN ANLAYIŞLARI
Yazarlar: Abdussamet KAYA 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 204

Özet Görüntülenme 171


YEŞİL GECE ADLI ROMANININ ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ MODELİYLE YORUMLANMASI
Yazarlar: Ferhat ÇETİNKAYA 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 168

Özet Görüntülenme 181


GÜNEY – GÜNEY İŞBİRLİĞİNİN İDEOLOJİK TEMELLERİ: BAĞLANTISIZLAR HAREKETİ VE KÜRESEL GÜNEY
Yazarlar: Segah TEKİN,  Melike Tuğba DOLU 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 155

Özet Görüntülenme 199


TELAFİ VE ETKİNLİK HİPOTEZLERİNİN RALS-EG EŞ-BÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI İLE TESTİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Yazarlar: Uğur Korkut PATA,  Süleyman YURTKURAN 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 127

Özet Görüntülenme 133


ÇEVİRİDE EŞDEĞERLİK KURAMI BAĞLAMINDA DEYİMLER SORUNU: BENİM ADIM KIRMIZI ÖRNEĞİ
Yazarlar: Ozan Deniz YALÇINKAYA 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 136

Özet Görüntülenme 130


AYAŞ RÜŞDİYE MEKTEBİ
Yazarlar: Abdullah CENGİZ,  Mehmet KARATAŞ 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 176

Özet Görüntülenme 128


SURİYE’DE YENİ BİR HOYBUN HAREKETİ VE İTALYA FAKTÖRÜ (1935-1939)
Yazarlar: Mehmet PINAR 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 136

Özet Görüntülenme 128


STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN EYLEMCİLİK
Yazarlar: Fatma GEÇİKLİ,  Abdullah YILDIRMAZ 

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 323

Özet Görüntülenme 283

Makale Gönder