2009 - Sayı 1

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ VE DİYARBAKIR
Lokman TOPRAK 
Özet

Halen okul öncesi eğitimin önemi ile ilgili yapılan araştırmalar gittikçe daha ikna edici sonuçlar vermeye başlamaktadır. Bir varsayım olarak okul öncesi eğitimin kısa dönemde çocuğun dilini geliştirdiğini, uzun dönemde ise akademik başarılarını arttıracağını söyleyebiliriz. Ancak bunlar okul öncesi eğitimin daha ziyade öğrencinin ilerdeki akademik başarısını arttırmaya yönelik olduğunu, çocuğun büyürken oyun aynama, sosyalleşme ve pek çok doğa olayını öğrenmeye ihtiyacı olmadığı anlamına gelmez. Daha ziyade çocuklar ve onların beyinsel gelişimi hakkında yeni şeyler öğrendikçe çocukların önündeki kritik fırsatlar penceresinin, dil öğrenmesiyle geleceklerini belirleyen pazıların, ortaya çıktığını anlıyoruz.
Öğrenme ve bilgi aritmetik değil, doğal bir katsayıya bağlıdır. Bunun anlamı; edinilen her yeni bilgi parçacığı, daha fazla öğrenmede patlamaya neden olur. Hayatta erken öğrenilen her şey, yaşamınızın sonraki bölümlerinde karşılaşacağınız güçlükleri aşmanızda sizi uzmanlaştıracaktır. Devlet kaynaklarının yetersiz olduğu dönemlerde bile çocukların eğitimi ve bakımlarının gelecek nesillerin ekonomik gelişmeleri için zorunlu olduğu gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Nitelikli bir okul öncesi eğitim kenara atılmayacak ve bütçeler hazırlanırken sosyal hizmet harcamaları olarak düşünülmesi gerekecek kadar hayati bir önem taşır. Çünkü okul öncesi eğitim bütün çocuklar için gereklidir ve getirilerine bakıldığında çok pahalı da değildir. Kaliteli bir çocuk bakımı ve okul öncesi eğitime yapılan yatırım gelecekteki yetişkin vatandaşlarımız olacak çocuklarımıza ödediğimizden çok daha fazla bir fayda sunacaktır. Bu aynı zamanda vergi ödeyenler içinde, ekonomik bir fayda dönüşümü sağlar. Ülkemizde de bugüne kadar okul öncesi eğitime yapılan yatırımlar kör bir nokta olarak hükümetlerin görüş alanlarına girmemiş, bu alan için ekonomik kaynak yaratılması konusu üzerinde yeterince yoğunlaşılmamıştır. Hemen her devlet, ne zaman ekonomik daralma yaşasa, finans kaynağı sıkıntısı çekse; okul öncesi eğitim ve okul sonrası eğitim program bütçelerini  kısma yoluna gider. Ancak bu dar görüşlü bir anlayıştır. Çeşitli ülkelerde uzmanlarca yapılan araştırmalar; nitelikli bir okul öncesi eğitim için yapılan yatırımın bir “bilgelik yatırımı” olduğunu ortaya koymuştur. Gerçek şudur ki; nitelikli bir okul öncesi eğitim uzun vade de bütün sosyal ve ekonomik gruplar için faydalıdır. Dezavantajlı gruplarda dahil olmak üzere; hem uzun, hem de kısa dönemde, hem vergi verenlerin, hem de bütün toplumun faydası vardır. Gerçekten de evrensel bir düşünce olarak, nitelikli bir okul öncesi eğitimin varlığı, her kesim için faydalı ve maliyet-etkinlik oranı yüksek bir yatırımdır.

Anahtar Kelime
Bilgelik Yatırımı,  Okul öncesi Eğitimi,  Gelecekteki Vatandaşımız,  Erken Eğitim,  Sosyal Hizmetler 


Tam Metin : PDF