2021 - Sayı 26

AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ TÜRKİYE'DE HUKUK EĞİTİMİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Fazıl Hüsnü ERDEM,  Ezeli AZARKAN 
Özet

Türkiye’de yaşanan yargı sorunu ve bunun bir parçası olan yargı mensuplarının niteliği sorunu, hukuk eğitimine dair tartışma ve arayışları gündeme getirmektedir. Uzunca bir süreden beri hukuk eğitiminde yaşanan sorunlar, sorunun ilgilileri tarafından dile getirilmesine rağmen, henüz ciddi bir adımın atılmadığı görülmektedir. Türkiye’de hukuk eğitimi alanında yaşanan sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci göz önünde bulundurularak, önce hukuk eğitimi alanına ilişkin AB eksenli yaşanan gelişmelere genel olarak değinilecektir. Ardından, AB üyesi Almanya hukuk eğitimi ile AB’den ayrılan ve Anglo-Sakson hukuk sisteminin en önemli uygulayıcısı olan İngiltere hukuk eğitimi incelenecektir. Son olarak, Türkiye’de hukuk eğitimi alanında yaşanan sorunlara değinilecek ve çözüm önerileri sunulacaktır.

Anahtar Kelime
AB’de hukuk reformu,  Almanya ve İngiltere’de hukuk eğitimi,  Hukuk eğitimi,  Türkiye’de hukuk eğitiminin sorunları ve çözüm önerileri 


Tam Metin : PDF