2021 - Sayı 26

SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİĞİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE’DE SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİĞİNİN SWOT ANALİZİ
Emre İPEKÇİ 
Özet

Soğuk zincir lojistiği gıda ve ilaç sektörü başta olmak üzere belirli ısı aralıklarında taşınması gereken ürünlerin tüketicilere ulaşacağı ana kadar sahip oldukları ısı rejiminin kontrol altında tutulması için yürütülen lojistik süreçlerin genel adıdır. Isı kontrolü; gıda güvenliği, gıda kayıplarının önüne geçilmesi, aşı ve ilaçların özelliklerini yitirmeden taşınabilmesi gibi süreçler için bir gerekliliktir.  Çalışmada soğuk zincir lojistiği ve uygulama alanları kavramsal çerçevede ele alınmıştır. Çalışmanın amacı dünya genelindeki güncel soğuk zincir uygulamalarını inceleyerek Türkiye’deki uygulamalar ve sektörün genel durumunu ortaya koymaktır. Çalışmada Türkiye’de soğuk zincir lojistiğinin genel durumunun anlaşılabilmesi için SWOT analizi yönteminden yararlanılmıştır. Yapılan analiz neticesinde Türkiye’deki uygulamaların uluslararası standartlar ile uyumlu hale getirilme çalışmaları olduğu gözlemlenmiştir. Fakat kat edilmesi gereken daha çok mesafe olduğu sonucuna da varılmıştır.

Anahtar Kelime
Soğuk zincir lojistiği,  gıda lojistiği,  aşı ve ilaç lojistiği,  swot analizi  


Tam Metin : PDF