2016 - Sayı 17

NADİNE GORDİMER’IN ROMANLARINDA KURUMSAL IRKÇILIĞIN YANSIMALARI: APARTHEİDİN SANATSAL BİR OKUMASI
Şahin KIZILTAŞ 
Özet

Irkçılığın ilkçağ uygarlıklarından beri var olduğu ve yaşamın her alanını etkilediği bilinmektedir. Tarihsel gelişim sürecinde farklı evrelerde ortaya çıkan ırkçılığın en son evresi kurumsal ırkçılıktır. Bu evredeki ırkçılık, hükümetler tarafından yapılan yasal düzenlemelerle ve polis, ordu, hapishaneler gibi devletin baskıcı aygıtları aracılığıyla uygulanır. Kurumsal ırkçılığın yakın zamanlara kadar şiddetli bir şekilde uygulandığı ülkelerin başında Güney Afrika gelir. Bu ülkedeki entelektüel ve yazarlar ırkçı uygulamalara sessiz kalamamış ve bunları yapıtlarında ele almışlardır. Bu yazarlardan biri Nobel edebiyat ödüllü yazar Nadine Gordimer’dir. Tüm dünyada Apartheid adıyla bilinen ırkçı döneminin canlı bir şahidi olan ve siyah halkın yaşadığı acıları paylaşan Gordimer’ın beyaz bir aktivist olması, onun bu sorun hakkındaki söylem ve ifadelerini kuşkusuz önemli kılmaktadır. Bu çalışmada, Gordimer’ın - diğer romanlarıyla karşılaştırıldığında - ırkçı uygulamaların daha fazla vurgulandığı romanlarındaki kurumsal ırkçılığın yansımaları tartışılacaktır. Ayrıca özellikle siyahlar için en yıkıcı ve ayrıştırıcı olan Apartheid yasaları incelenecek ve bunların romanlara yansımaları tartışılacaktır.

Anahtar Kelime
Apartheid,  Kurumsal Irkçılık,  Irkçı Yasalar,  Bantu Eğitimi,  Nadine Gordimer 


Tam Metin : PDF