2021 - Sayı 26

VİJİLANTİZM: BİR ŞİDDET VEYA BASKI TÜRÜNÜN KAVRAMSAL ANALİZİ
Candaş CAN 
Özet

Çağımızın en yaygın şiddet ve baskı türlerinden biri olan vijilantizm, neredeyse tüm dünyada görülen bir olgudur. Vijilantizme yönelik çalışmalar, dünya genelinde oldukça ilgi çekmesine rağmen, kavram Türkiye’de yeterli ilgiyi bulamamıştır. Vijilantizm literatürü içerisinde sosyolojik, politik, hukuksal vb. birçok farklı açıdan incelemenin yürütüldüğü çalışmalar yer almaktadır. Bu farklı epistemolojilere dayanan yaklaşımlar da kavramın anlaşılmasını muğlaklaştırmaktadır. Bu nedenle çalışma kapsamında; literatürdeki farklı yaklaşımlar çerçevesinde ‘vijilanti kimdir?’, ‘vijilantizm nasıl bir eylemdir?’, ‘vijilantizmin farklı türleri nelerdir?’ ve ‘vijilantizm ne zaman/hangi durumlarda gerçekleşir?’ soruları üzerinden kavramın neye işaret ettiği ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Nihayetinde bu kavramsal sorgulama Türkçe vijilantizm literatürüne bir katkı sağlamayı da amaçlamaktadır.

Anahtar Kelime
Şiddet,  Kolektif Şiddet,  Vijilanti,  Vijilantizm. 


Tam Metin : PDF