2021 - Sayı 26

TÜRKİYE’DE HARBERGER-LAURSEN-METZLER YAKLAŞIMININ VARLIĞI
Seval AKBULUT BEKAR 
Özet

Özet

İktisat literatüründe, dış ticaret haddinde meydana gelen olumlu (olumsuz) değişimlerin dış ticaret dengesi üzerinde olumlu (olumsuz) etkileri olduğunu ileriye süren Harberger-Lauresen –Metzler yaklaşımı yer almaktadır. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde 1987-2018 dönemi Harberger-Laursen-Metzler (HLM) yaklaşımının varlığı, Granger ve Yoon ile Hatemi-J ve Irandoust saklı eşbütünleşme testleri yardımıyla araştırılmıştır. Saklı eşbütünleşme testlerinden elde edilen bulgular, dış ticaret dengesi ile dış ticaret haddi arasında saklı eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu ve Türkiye ekonomisi için HLM yaklaşımın geçerli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelime
Ticaret Dengesi,  Ticaret Haddi,  Harberger-Laursen-Metzler Yaklaşımı,  Saklı Eşbütünleşme Testi 


Tam Metin : PDF