2021 - Sayı 26

DOĞAL GAZ ENERJİSİ TERCİH NEDENLERİ: BATMAN İLİ İÇİN BİR SAHA ÇALIŞMASI
Hakan TUZUN,  Mücahit ÇAYIN 
Özet

Bu çalışmada temel amaç; kömür ve petrol gibi enerji kaynaklarına nispeten daha ucuz ve çevre dostu olan ve hem dünyada hem de Türkiye`de kullanımı giderek artan doğal gaz enerjisi tercihini etkileyen faktörleri Batman ili özelinde tespit etmektedir. Bu amaç için Batman merkezdeki 412 hanehalkına anket uygulanmış ve anketlerden elde edilen veriler ile istatistiki analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda doğal gazı tercih etmede; banyo (sıcak su), mutfak (tüp) ve ısınmayı aynı anda karşılaması, odun-kömür sobası ve kaloriferli yakıtlara göre çevreyi daha az kirletmesi, diğer yakıt türlerine göre daha güvenilir olması, kül, sis gibi sorunların olmaması gibi faktörlerin büyük oranda etkili olduğu anlaşılmıştır. Buna karşın doğal gazı tercih etmemede ise, katılımcıların oturdukları binaya doğal gaz enerjisinin gelmemesi, doğal gazı kurmak için gerekli sistemin ve kombinin pahalı olması ve kışlık yakıtın maliyetsiz temin edilmesi gibi faktörlerin etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca doğal gazın daha yaygın hale gelmesi durumunda Batman`ın yerel kalkınmasında etkili olacağı sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelime
Doğal gaz,  Batman,  Yerel kalkınma 


Tam Metin : PDF