2021 - Sayı 26

İMALAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN EKONOMİK KRİZLERE BAĞLI OLARAK FİNANSAL YAPISI VE KARLILIĞINDAKİ DEĞİŞİMLER: 2008 KRİZİ
NAİM BÜYÜKMERT,  Abdulkadir BİLEN 
Özet

ABD'de başlayan finansal kriz 2008 yılında bütün ülkeleri etkisi altına alarak uluslararası düzeye ulaşmıştır. İlk aşamada mortgage krizi olarak görülse de daha sonra finansal kriz boyutuna ulaşmış ve diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'deki işletmelerde bu krizden etkilenmiştir. Finansal krizin etkilerinin tespit edilebilmesi amacıyla çalışmada krize bağlı olarak reel sektör işletmelerinin karlılık ve finansal yapı rasyoları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada değişken olarak; finansal kaldıraç oranı, karlılık oranı, çalışma sermayesi ve firma büyüklüğü gibi değişkenler kullanılmıştır. Çalışmada BİST’te işlem gören ve reel sektörde faaliyet gösteren 125 işletmenin 2007-2010 yılları arasındaki finansal verileri incelenmiştir. Finansal kriz dönemi etkilerine bağlı olarak yabancı kaynak oranlarında özellikle kısa vadeli yabancı kaynak oranında önemli ölçüde artış meydana geldiği tespit edilmiştir. Ayrıca finansal kaldıracın karlılık üzerinde negatif etkisinin belirlenmesiyle birlikte, bu etkisinin kriz döneminde daha da arttığı sonucuna da ulaşılmıştır.

Anahtar Kelime
Küresel Finansal Kriz,  Reel Sektör,  Finansal Kaldıraç,  Karlılık Oranı 


Tam Metin : PDF