2014 - Sayı 11

DİLLER İÇİN ORTAK BAŞVURU METNİ (OBM) ÇERÇEVESİNDE WEB 2.0 TABANLI ÇEVİRGİ YAZILIMLARININ ORTAÖĞRETİM FRANSIZCA ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE KULLANILMASI
Osman COŞKUN 
Özet

Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni(OBM) Avrupa Konseyi tarafından yabancı dil öğrenimi ve öğretimi için yabancı dil dersinin uygulanmasına dair, karşılaştırılabilir standartlar getirmiştir. Ülkelerarası bir çalışmanın ürününüdür. OBM, çeviri çalışmalarına ilk bakışta fazla önem vermiyor gibi görünmektedir. Dil öğretimi bir bütün olarak değerlendirildiğinde çeviri çalışmalarının göz ardı edilmemesi gerekliliği ortadadır. Yöntem olarak dil kullanıcılarını sosyal bağlamdan ayrı tutmayan bir anlayışla eylem odaklı yaklaşımın benimsenmesi teknolojik gelişmelere de daha fazla duyarlı olunması sonucunu doğurur. Bu nedenle web tabanlı çeviri yazılımlarının eğitim ortamına uyarlanması kaçınılmazdır. Özellikle ortaöğretim düzeyinde bu tür yazılımların çeviri eğitimi bağlamında kullanılması içinde bulunduğumuz çağın gerekliliğidir.

Anahtar Kelime
çeviri eğitimi,  obm,  çeviri yazılımı,  ortaöğretim 


Tam Metin : PDF