2013 - Sayı 10

İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİNDE ROMANLARIN ROLÜ
Almasa Mulalić,  Azamat Akbarov 
Özet

Yirmi birinci yüzyıl tarihsel dinamik değişim ve küreselleşme sürecinin getirdiği zorluklara tanık oldu. Dünya, karışık kültür ve gelenekleri ile farklı hale geldi, ve, bu nedenle, insanlık birlikte yaşamayı ve gelenekçilik, milliyetçilik, ırkçılık, ve kapalılık gibi kavramların üstesinden gelmeyi öğrenmek zorundadır. Şu anda, bu nedenle, multietnik, merkezi eğitimden ziyade çok kültürlü eğitime olan ihtiyaç açık bir dille ifade edilmiştir. Ancak, etkili öğrenme süreci ve çok kültürlü anlayış ve hoşgörü artışında Uluslararası üniversitelerde İngilizce dilinin rolü nedir? İngilizce dilinde çok
kültürlü romanların rolü nedir?Çok kültürlü romanlar, üniversiteler arasında multikültürel anlayışı sınıf içinde ve dışında nasıl arttırabilir? Kesinlikle, İngilizce dil öğretiminin temel amacı öğrencilerin dili etkili kullanmasını sağlayarak, genel iletişim kabiliyetini geliştirmektir. Ancak öğrencilerin etkili iletişim kabiliyetini aşılamaktan başka, İngilizce öğrencilerinin rolü, öğrencilerin farklı dinler, kültürler, gelenekler ve multikültürel anlayışın getirdiği gelenekler hakkında bilinçliliğini geliştirmektir. Örnek olarak, Bosna Hersek'te tek merkez odaklı eğitim, sınıflarda ve kulüplerde
gruplaşmaya ve farklı etnik gruplar arasındaki iletişimi sınırlayarak, öğrencilerin nefretduyguları beslemesine neden olmuştur (Perry, 2003: 11). Bu nedenle, çok kültürlü anlayışı öğrenme sürecini geliştirmek ve, bunun yanı sıra İngilizce sınıfında çok kültürlü romanın kullanımını arttırmak, birden çok bakış açısı yaklaşımı tanıtmak için acil bir ihtiyaçtır.

Anahtar Kelime
Dil,  Edinim,  İçerik,  Kültür,  Eğitim 


Tam Metin : PDF