2012 - Sayı 7

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ KAVRAMLARI AÇISINDAN SOSYAL BİLGİLER DERSİ EĞİTİM PROGRAMININ İNCELENMESİ
Erol KOÇOĞLU 
Özet

İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Türkiye’de II. Meşrutiyetten beri uygulanmaktadır. İnsan Hakları ve Demokrasi kavramı açısından Cumhuriyet’ten günümüze Sosyal Bilgiler Eğitim programlarının incelenmesi konulu bu araştırmada, II. Meşrutiyetten günümüze kadar yayımlanmış olan ilkokul, ortaokul ve ilköğretim okulu sosyal bilgiler programları müfredatlarındaki insan hakları ve demokrasi kavramlarının taşıdığı ilkeler ve bu kavramların müfredatlardaki konumu ile alakalı gelişim süreci kronolojik olarak sosyal bilgiler eğitim programları çerçevesinde incelenmiştir. Bu nedenle çalışmada, tarama modeli içinde yer alan tarihsel yöntem kullanılmıştır.


Araştırmada tarihsel yöntem kullanıldığından veri kaynakları olarak, 1908’den günümüze kadar yayınlanan İlköğretim sosyal bilgiler müfredatlarının tamamında insan hakları ve demokrasi konularına içeriksel olarak yer verilmiştir; fakat ilkesel olarak müfredatlarda değişiklikler göze çarpmaktadır.

Anahtar Kelime
İnsan Hakları,  Demokrasi,  Müfredat,  Eğitim Programı,  Sosyal Bilgiler 


Tam Metin : PDF