2012 - Sayı 7

“PASSWORT DEUTSCH 1” ADLI ALMANCA DERS KİTABININ KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Muhammet KOÇAK 
Özet

Bu çalışmada Ankara Keçiören Kalaba Anadolu Lisesinde okutulmakta olan “Passwort Deutsch 1” adlı ders kitabı ele alınmıştır. Seçilen bu kitapta “kültürlerarası yaklaşımın” öngördüğü ifadelerin ne derece yer aldığı bilimsel literatürün ışığında irdelenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın kuramsal bölümünde kültür ve kültürlerarası yaklaşım kavramlarının tanımlarına yer verilmiş ve yabancı dil eğitiminde kültürel olguların öneminden bahsedilmiştir Ampirik bölümde ise bu kavramların ışığında söz konusu kitabın ünitelerinden örnekler seçilmiş, bu örneklerde kültür olgusuna yeterli derecede ağırlık verilip verilmediği incelenmiştir.

Anahtar Kelime
Yabancı Dil Eğitimi,  Almanca Ders Kitabı İncelemesi,  Kültürlerarası Yaklaşım 


Tam Metin : PDF