Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

En Çok Okunan Makaleler


YORUMSAMACI YAKLAŞIMDA ANLAMA KAVRAMININ ÖNEMİ VE POZİTİVİZM ELEŞTİRİSİ
Yazarlar: Ferat KAYA

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 1737

Özet Görüntülenme 3788


HABERMAS’IN MEŞRUİYET KRİZİ TEORİSİ VE TÜRKİYE
Yazarlar: Naciye YILDIZ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 1444

Özet Görüntülenme 4046


EĞİTİM FELSEFELERİ AÇISINDAN KÖY ENSTİTÜLERİ
Yazarlar: Turan Akman ERKILIÇ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 1563

Özet Görüntülenme 3392


MADDENİN TANECİKLİ YAPISIYLA İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ
Yazarlar: Bahri MEŞECİ, Seher TEKĠN, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 1745

Özet Görüntülenme 2598


POSTMODERNİZMDE ÇOK SESLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK YANILGISI
Yazarlar: Ulaş BİNGÖL

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 1871

Özet Görüntülenme 2205


İNSANLAR VE KOZMOSLAR: BOURDİEU SOSYOLOJİSİNE DAİR BİR TASLAK
Yazarlar: İnan KESER

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 1945

Özet Görüntülenme 2061

Makale Gönder