Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

Editörden…

Kıymetli meslektaşlarım, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin 26. sayısı yoğun bir çalışma süresi sonunda ve farklı disiplinlerden değerli yazarlarımızın katkısı ile istifadenize sunulmuştur. Yayın Kurulumuz, 2021 yılından itibaren dergimizin Şubat, Haziran ve Ekim olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanmasına karar vermiş olup, Şubat sayısı bu karar doğrultusunda yayınlanan ilk sayımızdır. Yine Yayın Kurulumuzun kararı ile dergimizin daha geniş bir kitleye ulaşması için DergiPark altyapısına taşınması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 tarihinden itibaren Dergimize ait iş ve işlemlerin tamamı bu platform üzerinden yürütülecektir. Dergimizin daha iyi bir düzeye gelmesi ve daha fazla uluslararası indekste taranması için çalışmalarımızı sizlerin desteği ile sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu vesile ile bugüne kadar dergimize katkı sağlayan değerli editörlerimize, yayın ve bilim kurullarımıza, hakemlerimize, yazarlarımıza ve okurlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Bundan sonra da destek ve yardımlarınızı bekler, saygılar sunarım.

 

 

 

Dicle Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü

Prof. Dr. Yılmaz DEMİRHAN

Kapak İçindekiler Künye (PDF)  

Yazarlar: Fazıl Hüsnü ERDEM,  Ezeli AZARKAN 
AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ TÜRKİYE'DE HUKUK EĞİTİMİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 249

Özet Görüntülenme 221


Yazarlar: Süleyman Çağrı GÜZEL 
ULUSALCILIĞIN ONTOLOJİSİNİ ANLAMAK: SİVİL VE ETNİK MİLLİYETÇİLİKLER BAĞLAMINDA BİR ANALİZ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 213

Özet Görüntülenme 189


Yazarlar: Yaşar ÖZRİLİ 
HAFIZA ODASI MÜZELER VE KÜLTÜREL KİMLİK

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 186

Özet Görüntülenme 214


Yazarlar: Davut DAĞABAKAN 
DER FALL ÖZIL

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 158

Özet Görüntülenme 171


Yazarlar: Candaş CAN 
VİJİLANTİZM: BİR ŞİDDET VEYA BASKI TÜRÜNÜN KAVRAMSAL ANALİZİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 190

Özet Görüntülenme 187


Yazarlar: Seval AKBULUT BEKAR 
TÜRKİYE’DE HARBERGER-LAURSEN-METZLER YAKLAŞIMININ VARLIĞI

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 161

Özet Görüntülenme 162


Yazarlar: Orhan KILIÇARSLAN 
18. YÜZYIL DİVAN ŞÂİRİ ZÂRÎ VE ŞİİRLERİ

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 181

Özet Görüntülenme 175


Yazarlar: Hakan TUZUN,  Mücahit ÇAYIN 
DOĞAL GAZ ENERJİSİ TERCİH NEDENLERİ: BATMAN İLİ İÇİN BİR SAHA ÇALIŞMASI

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 151

Özet Görüntülenme 149


Yazarlar: Hülya BAKIRTAŞ,  Gönül SEKENDÜR TURGU  
LİNKEDIN KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özet Tam Metin : PDF

Tam Metin İndirilme 173

Özet Görüntülenme 169

Makale Gönder