Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

Dergi Yönetimi

 

BAŞ EDİTÖR

​​Prof. Dr. Yılmaz DEMİRHAN (Dicle Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Diyarbakır)

EDİTÖRLER

Prof. Dr. Ahmet TANYILDIZ (Dicle Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi - Diyarbakır)

Doç. Dr. Faruk GÖKÇE (Dicle Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi - Diyarbakır)

Doç. Dr. Aytaç COŞKUN (Dicle Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi - Diyarbakır)

Doç. Dr. İhsan AKAY (Dicle Üniversitesi – İlahiyat Fakültesi – Diyarbakır)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERGÜN (Dicle Üniversitesi - Hukuk Fakültesi - Diyarbakır)

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin MENTEŞ (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

 

EDİTÖR YARDIMCILARI

Arş. Gör. Abdullah Cengiz ( Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü )

 

 

 

 

ALAN EDİTÖRLERİ

Antropoloji

Prof. Dr. Yılmaz Selim ERDAL

Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Arkeoloji

Doç. Dr. Aytaç ÇOŞKUN

Dicle Üniversitesi - Diyarbakır

Coğrafya

Doç. Dr. Mehmet Sait ŞAHİNALP

Harran Üniversitesi - Şanlıurfa

Çağdaş Türk Lehçeleri

Doç. Dr. Çaşteğin TURGUNBAYER

Dicle Üniversitesi - Diyarbakır

Dil Bilim

Prof. Dr. Ferruh AĞCA

Osmangazi Üniversitesi - Eskişehir

Dinler Tarihi

Prof. Dr. Canan SEYFELİ

Dicle Üniversitesi - Diyarbakır

Doğu Dilleri ve Edebiyatı

Prof. Dr. Mesut ERGİN

Dicle Üniversitesi - Diyarbakır

Eski Türk Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi ÖZKAN CİĞA

Adıyaman Üniversitesi - Adıyaman

Felsefe

Prof. Dr. Bülent SÖNMEZ

Katip Çelebi Üniversitesi - İzmir

Felsefe ve Din Bilimleri

Prof. Dr. Cemal TOSUN

Ankara Üniversitesi - Ankara

Güzel Sanatlar

Prof. Dr. Ali Osman ALAKUŞ

Dicle Üniversitesi - Diyarbakır

Halk Bilimi

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN

Trakya Üniversitesi - Edirne

Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERGÜN

Dicle Üniversitesi - Diyarbakır

İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SONGUR

Dicle Üniversitesi - Diyarbakır

İletişim

Doç. Dr. Yıldız Dilek ERTÜRK

İstanbul Üniversitesi - İstanbul

İslam Tarihi ve Sanatı

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Kamu Yönetimi

Prof. Dr. Mustafa AVCI

Selçuk Üniversitesi - Konya

Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin KULA

Dicle Üniversitesi -Diyarbakır

Sanat Tarihi

Prof. Dr. İrfan YILDIZ

Dicle Üniversitesi - Diyarbakır

Sosyoloji

Prof. Dr. Rüstem ERKAN

Dicle Üniversitesi - Diyarbakır

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Salih ERPOLAT

Dicle Üniversitesi - Diyarbakır

Temel İslam Bilimleri

Prof. Dr. Metin BOZAN

Dicle Üniversitesi - Diyarbakır

Türk İslam Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BÜKÜM

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - İzmir

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ

Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Yeni Türk Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim TUĞLUK

Iğdır Üniversitesi - Iğdır

 

DANIŞMA KURULU VE YAYIN KURULU / BOARD OF ADVİSORY AND EDİTORİAL BOARD

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN - İstanbul Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi - İstanbul

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN – Trakya Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi - Edirne

Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi - Konya

Prof. Dr. Ali AKAY - Dicle Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi - Diyarbakır

Prof. Dr. Bülent GÜL - Hacettepe Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi - Ankara

Prof. Dr. Canan SEYFELİ - Dicle Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi - Diyarbakır

Prof. Dr. Cemal TOSUN – Ankara Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi - Ankara

Prof. Dr. Ferruh AĞCA - Osmangazi Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi – Eskişehir

Prof. Dr. Grazyna ZAJAC - Jagiellonian Üniversitesi – Polonya

Prof. Dr. İnan KESER – Dicle Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi - Diyarbakır

Prof. Dr. İrfan YILDIZ – Dicle Üniversitesi - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi – Diyarbakır

Prof. Dr. Mahmut Hamdi AKIN – Necmettin Erbakan Üniversitesi – Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ - Hitit Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi – Çorum

Prof. Dr. Mehmet Sait ŞAHİNALP - Harran Üniversitesi - Fen-Edebiyat Fakültesi - Şanlıurfa

Prof. Dr. Metin KARTAL - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih  - Coğrafya Fakültesi - Ankara

Prof. Dr. Mesut ERGİN- Dicle Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi - Diyarbakır

Prof. Dr. Mustafa AVCI - Selçuk Üniversitesi - Hukuk Fakültesi – Konya

Prof. Dr. Muzaffer KOÇ – Marmara Üniversitesi – Siyasal Bilgiler Fakültesi - İstanbul

Prof. Dr. Ramazan YILDIRIM - Karatay Üniversitesi - Hukuk Fakültesi - Konya

Prof. Dr. Rüstem ERKAN - Dicle Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi - Diyarbakır

Prof. Dr. Osman KARATAY – Ege Üniversitesi - Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü - İzmir

Prof. Dr. Yıldız Dilek ERTÜRK - İstanbul Üniversitesi - İletişim Fakültesi – İstanbul

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Siyasal Bilgiler Fakültesi - Ankara

Prof. Dr. Yılmaz Selim ERDAL – Hacettepe Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi – Ankara

Prof. Dr. Merziyye NECEFOVA – Azerbaycan Milli İlimler Akademisi – Edebiyat Enstitüsü - Azerbaycan

Doç. Dr. Bayram AŞILIOĞLU - Dicle Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Diyarbakır

Doç. Dr. Ferruh ÖZPİLAVCI - Marmara Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi – İstanbul

Doç. Dr. Gökhan SAVAŞ – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi – Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi - Ankara

Doç. Dr. Liliana BOŞCAN – Bükreş Üniversitesi – Tarih Fakültesi - Romanya

Doç. Dr. Martine ASSENAT – Paul Valery Üniversitesi – Fransa

Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Ankara

Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN - Dicle Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Diyarbakır

Doç. Dr. Nicola LANERI – Catania Üniversitesi- İtalya

Doç. Dr. Oğuzhan DURMUŞ – Trakya Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi – Edirne

Doç. Dr. Ozan ZENGİN – Ankara Üniversitesi – Siyasal Bilgiler Fakültesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Abdulbasit SEZER - Dicle Üniversitesi - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Diyarbakır

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ZEYBEK - İstanbul Üniversitesi - İletişim Fakültesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Tarkan YAZICI - Mersin Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Mersin

Dr. Ankhbayar DANUU – Moğolistan Devlet Üniversitesi – Moğolistan

Dr. M. Felat AKTAN - Dicle Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi - Diyarbakır

 

İNDEKS SORUMLULARI / PERSON FOR INDEX PROCESS

Doç. Dr. Aytaç ÇOŞKUN Dicle Üniversitesi

 

YABANCI DİL UZMANLARI / FOREİGN LANGUAGE SPECİALİST

Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN                               Dicle Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mahmaud MASSAH                      Dicle Üniversitesi

Okt. Kadri NAZLI                                             Dicle Üniversitesi

 

REDAKTÖRLER / REDACTORS

Dr. M. Felat AKTAN                    Dicle Üniversitesi

 

DIŞ TEMSİLCİLER KOORDİNATÖRÜ / GENERAL COORDİNATOR OF FOREİGN EDİTOR

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat GÖKÇE Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi – Kırgızistan

 

HUKUK DANIŞMANI / LEGAL COUNSELAR

Av. Recep ÖTER

 

 

İletişim

Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ceylan Enstitüler Binası, 21280, Sur

Diyarbakır-TÜRKİYE

Tel: 0542 298 84 30 (Arş. Gör. Dr. Oktay Tatlıcıoğlu )

e -posta: sbd@dicle.edu.tr | online : www.e-dusbed.com

 

Makale Gönder