Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

Sıra Bulunduğu Sayı Makale Başlıkları Makaleyi İncele
1 2009 /Cilt 1,Sayı-1 DİYARBAKIRLI SAİD PAŞA DİVANI DİVANDAKİ SADE TÜRKÇE ŞİİRLER VE ŞAİRİN HİKMETLİ BEYİTLERİNE ALİ EMİRİ EFENDİ’NİN YAZDIĞI NAZİRELER İncele
2 2009 /Cilt 1,Sayı-1 TEKNOLOJİNİN EĞİTİMDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İNCELEMESİ: ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN ALGILAMALARI İncele
3 2009 /Cilt 1,Sayı-1 UYGULAMALI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ PROJELERİNDE ENTEGRASYON YÖNETİMİNİN KULANIMI VE CIGNA VAKASI İncele
4 2009 /Cilt 1,Sayı-1 THE ARGUMENT ON THE RELIGIOUS-PHILOSOPHICAL PHENOMENON IN THE NOVEL OF RINSER, SÜNDENBOCK İncele
5 2009 /Cilt 1,Sayı-1 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİNİN SAPTANMASI YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İncele
6 2009 /Cilt 1,Sayı-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ VE DİYARBAKIR İncele
7 2009 /Cilt 1,Sayı-1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANININ JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE MORFOMETRİK ANALİZLER İncele
8 2009 /Cilt 1,Sayı-1 BİR OKUL STRATEJİK PLAN ÖRNEĞİ OLARAK DİYARBAKIR HAMİDİYE SANAYİ MEKTEBİ NİZAMNAMESİ İncele
9 2009 /Cilt 1,Sayı-2 DİYARBAKIRLI LEBİB’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİN TERCÜMESİ İncele
10 2009 /Cilt 1,Sayı-2 ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ İncele
11 2009 /Cilt 1,Sayı-2 ARTAN SÜPERMARKET REKABETİ KARŞISINDA BAKKALLARIN EKONOMİK VE HUKUKİ DURUMLARI İncele
12 2009 /Cilt 1,Sayı-2 BEŞERİ SERMAYEDE BİR YATIRIM OLARAK SAĞLIK OCAĞI SAYISINDAKİ DEĞİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ İncele
13 2009 /Cilt 1,Sayı-2 KARACAOĞLAN ŞİİRLERİNDE ESTETİK DEĞERLER İncele
14 2009 /Cilt 1,Sayı-2 SANAYİLEŞMEDE BEŞERİ SERMAYENİN ÖNEMİ : ÖRNEK GAP BÖLGESİ İncele
15 2009 /Cilt 1,Sayı-2 KLASİK MATERYALİZM VE POZİTİVİZMİN TÜRKİYE’YE GİRİŞİ VE İLK YANSIMALARI İncele
16 2009 /Cilt 1,Sayı-2 OKUL GÜVENLİĞİ ÜZERİNE TEORİK BİR ÇÖZÜMLEME İncele
17 2009 /Cilt 1,Sayı-2 KISSADAN HİSSE DİYARBEKİRLİ AHMEDÎ’NİN YÛSUF İLE ZÜLEYHÂ HİKÂYESİ İncele
18 2009 /Cilt 1,Sayı-2 1980'DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE UYGULANAN NEO-LİBERAL İKTİSAT POLİTİKALARI İncele
19 2010 /Cilt 2,Sayı-3 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ) İncele
20 2010 /Cilt 2,Sayı-3 ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN YENİ MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINI UYGULAMA AŞAMASINDA YAŞADIĞI ZORLUKLAR İncele
21 2010 /Cilt 2,Sayı-3 OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE EDEBİYAT VE TOPLUM İncele
22 2010 /Cilt 2,Sayı-3 BİLİNÇ VE DİL İncele
23 2010 /Cilt 2,Sayı-4 1992’DEN GÜNÜMÜZE YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI AFİŞLERİNİN İNCELENMESİ İncele
24 2010 /Cilt 2,Sayı-4 İSLAM HUKUKUNDA CEZAÎ SORUMLULUK VE TAZMİN İLİŞKİSİ İncele
25 2010 /Cilt 2,Sayı-4 AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BİLGİ TOPLUMU POLİTİKALARININ EVRİMİ İncele
26 2010 /Cilt 2,Sayı-4 DİYARBEKİR “ENCÜMEN-İ DÂNİŞİ”NİN ÜSTAD ŞAİRİ ÂGÂH VE DEVRİNDEKİ ŞAİRLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İncele
27 2010 /Cilt 2,Sayı-4 KİŞİSEL SORUMLULUK BAĞLAMINDA ÖZNEL VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ (SOSYAL PSİKOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME) İncele
28 2011 /Cilt 3,Sayı-5 XVIII. YÜZYIL ŞÂİRLERİNDEN ŞEYHÜLİSLÂM YAHYÂ TEVFÎK EFENDİ HAYATI, SANATI VE ESERİ İncele
29 2011 /Cilt 3,Sayı-5 MUHAMMET BAYRAM HAN ŞİİRLERİNİN VEZİN (ÖLÇÜ) ÖZELLİKLERİ İncele
30 2011 /Cilt 3,Sayı-5 HAMDULLAH HAMDİ’NİN YUSUF U ZÜLEYHA MESNEVİSİ İLE THOMAS MANN’İN YUSUF VE KARDEŞLERİ ROMANININ ANA KARAKTERLERİNE MUKAYESELİ BİR YAKLAŞIM İncele
31 2011 /Cilt 3,Sayı-5 6-8. SINIFLARDA DİL BİLGİSİ ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İncele
32 2011 /Cilt 3,Sayı-5 ETİK Mİ? AHLAK MI? MODERNİTE Mİ? MEDENİYET Mİ? (DEĞERLER EĞİTİMİNE SOSYAL PSİKOLOJİK BİR YAKLAŞIM) İncele
33 2011 /Cilt 3,Sayı-6 ALGIN ÖĞRENME TEORİSİ YAŞAM BOYU DEĞİŞEREK VE GELİŞEREK ÖĞRENME (ÖĞRENMEYE SOSYAL PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ) İncele
34 2011 /Cilt 3,Sayı-6 LİSELERDE ÇALIŞAN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNETİ MESLEKİ AMAÇLA KULLANIMI İncele
35 2011 /Cilt 3,Sayı-6 BÂKÎ’NİN BİR GAZELİNİN ŞERHİ VE SES TEKRARLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İncele
36 2011 /Cilt 3,Sayı-6 HEMŞİRELERİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ İncele
37 2011 /Cilt 3,Sayı-6 AĞRIDAĞI EFSANESİ ROMANINDA MİTİK VE İDEOLOJİK YAPI İncele
38 2011 /Cilt 3,Sayı-6 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ALGISI VE TARİH ÖĞRETİMİNE PEDAGOJİK YAKLAŞIMLARI İncele
39 2011 /Cilt 3,Sayı-6 DİL BİLİM İLE DİL BİLGİSİ, DİL BİLİMCİ İLE DİL BİLGİCİ KARŞIT GÖSTERGELER MİDİR? İncele
40 2012 /Cilt 4,Sayı-7 CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ KAVRAMLARI AÇISINDAN SOSYAL BİLGİLER DERSİ EĞİTİM PROGRAMININ İNCELENMESİ İncele
41 2012 /Cilt 4,Sayı-7 YETİŞKİN EĞİTİMİNDE HEDEF KİTLE İncele
42 2012 /Cilt 4,Sayı-7 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN KAVRAM ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ İncele
43 2012 /Cilt 4,Sayı-7 TOPLUMSAL DEĞERLER VE MEDYA ETİĞİ İncele
44 2012 /Cilt 4,Sayı-7 DON KİŞOT BİR KAYBEDEN MİDİR? İncele
45 2012 /Cilt 4,Sayı-7 “PASSWORT DEUTSCH 1” ADLI ALMANCA DERS KİTABININ KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ İncele
46 2012 /Cilt 4,Sayı-7 İKİ KISA ÖYKÜNÜN DİZGESEL-İŞLEVSEL ÇÖZÜMLEMESİ İncele
47 2012 /Cilt 4,Sayı-7 TÜRKİYE’DE E-DEVLET UYGULAMASI VE E-DEVLETİN BÜROKRASİYE ETKİSİ İncele
48 2012 /Cilt 4,Sayı-7 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ (KARS İLİ ÖRNEĞİ) İncele
49 2012 /Cilt 4,Sayı-7 YEREL EDEBİYAT DERGİLERİNE BİR ÖRNEK; TARANCI DERGİSİ İncele
50 2012 /Cilt 4,Sayı-7 CUMHURİYET DÖNEMİNDE UMUM MÜFETTİŞLİKLERİ İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME İncele
51 2012 /Cilt 4,Sayı-8 DANIŞMANLI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMİ VE TÜRKİYEDEKİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BAĞLAMINA UYGUNLUĞU İncele
52 2012 /Cilt 4,Sayı-8 BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ PROFİLLERİNİN CİNSİYET VE KIDEM DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ İncele
53 2012 /Cilt 4,Sayı-8 PEDOGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI YÖNELİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İncele
54 2012 /Cilt 4,Sayı-8 BECERİŞSEL ALAN, ERİŞİMİN ÖLÇÜLMESİ VE BAZI KAVRAMLARIN TÜRKÇE KARŞILIKLARI: ERİŞİM (PERFORMANCE), BELLİLENDİRME (ASSESSMENT), ÇIKIN (PORTFOLIO), BELLİK (RUBRIC) İncele
55 2012 /Cilt 4,Sayı-8 MASALLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ İncele
56 2012 /Cilt 4,Sayı-8 ISI YALITIMINI ARGÜMANTASYONLA ANLAMA: İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE DURUM ÇALIŞMASI İncele
57 2012 /Cilt 4,Sayı-8 ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE ROL MODEL OLUŞTURACAK OLAN EĞİTİMCİ VE USTA ÖĞRETİCİ ADAYLARININ BESLENME ALIŞKANLIKLARI İncele
58 2012 /Cilt 4,Sayı-8 ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK PROJESİ: E-TWİNNİNG UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ İncele
59 2012 /Cilt 4,Sayı-8 DİYARBEKİR DARÜLMUALLİMİNİ’NİN TARİHÇESİ İncele
60 2012 /Cilt 4,Sayı-8 NİTEL ARAŞTIRMAYA GİRİŞ İncele
61 2013 /Cilt 5,Sayı-9 EĞİTİM FELSEFELERİ AÇISINDAN KÖY ENSTİTÜLERİ İncele
62 2013 /Cilt 5,Sayı-9 MADDENİN TANECİKLİ YAPISIYLA İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ İncele
63 2013 /Cilt 5,Sayı-9 TÜRK MODERNLEŞMESİNİN BİR ARACI OLARAK HARF İNKILÂBI İncele
64 2013 /Cilt 5,Sayı-9 ANA DİLE BENZER ETKİLEŞİM İÇEREN YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE DERSLERİNDE SÖZLÜ HATALARA MÜDAHALE İncele
65 2013 /Cilt 5,Sayı-9 TOPLUMSAL CİNSİYET DAVRANIŞLARI VE KÜRT KİMLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ORTA DOĞU KADINININ MÜZİKSEL ÜNLEMİ: “ZILGIT” YA DA “TİLİLİ” İncele
66 2013 /Cilt 5,Sayı-9 VAN DEPREMİ ÖRNEĞİNDE AFETLER SONRASI YAPILAN YARDIMLAR VE HUKUKİ ÇERÇEVESİ İncele
67 2013 /Cilt 5,Sayı-9 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSELLERLE İLGİLİ ALGILARI İncele
68 2013 /Cilt 5,Sayı-9 TÜRK EDEBİYATINDA ARA NESİL İncele
69 2013 /Cilt 5,Sayı-9 MALİ VE HUKUKİ YÖNÜYLE BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER İncele
70 2013 /Cilt 5,Sayı-10 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ İncele
71 2013 /Cilt 5,Sayı-10 CAHİT SITKI TARANCI’NIN ŞİİRLERİNDE VE ÖYKÜLERİNDE İMGELER, ÜSLÛP VE TEMATİK İLGİLER İncele
72 2013 /Cilt 5,Sayı-10 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ: 2000-2012 YILLARI ARASI RASYO ANALİZİ İncele
73 2013 /Cilt 5,Sayı-10 İSTATİKSEL PROSES KONTROLÜNDE KONTROL GRAFİKLERİNİN KULLANIMI VE TEKSTİL SANAYİNDE BİR UYGULAMA İncele
74 2013 /Cilt 5,Sayı-10 TÜRK MUHAKEME İLETİŞİMİNDE HUKUK DİLİ VE ÖNEMİ İncele
75 2013 /Cilt 5,Sayı-10 DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMA ANALİZİ VE DİYARBAKIR EKONOMİSİNE KATKISI İncele
76 2013 /Cilt 5,Sayı-10 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMA EĞİTİMİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ İncele
77 2013 /Cilt 5,Sayı-10 EĞİL RÜŞDİYE MEKTEBİ’NİN TARİHÇESİ VE EĞİTİM KADROSU İncele
78 2013 /Cilt 5,Sayı-10 İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİNDE ROMANLARIN ROLÜ İncele
79 2013 /Cilt 5,Sayı-10 SOSYAL AĞLARIN BENİMSENMESİ VE EĞİTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ İncele
80 2013 /Cilt 5,Sayı-10 POVEST VREMENNIH LET (GEÇMİŞ YILLARIN HİKÂYESİ): TARİHTEKİ YERİ VE ÖNEMİ İncele
81 2013 /Cilt 5,Sayı-10 BİR KAMU POLİTİKASI SÜRECİ ANALİZİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI LİSANSÜSTÜ BURSLARI İncele
82 2013 /Cilt 5,Sayı-10 FİNANSAL KRİZ GERÇEĞE UYGUN DEĞER VE BİR ARAŞTIRMA İncele
83 2013 /Cilt 5,Sayı-10 ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN, ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALAN BİLGİSİ YETERLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İncele
84 2013 /Cilt 5,Sayı-10 DOĞAL AFETLERİN KLASİK TÜRK ŞİİRİNE YANSIMASINA BİR ÖRNEK: SÂBİR PÂRSÂ DİVANI’NDA DEPREMLE İLGİLİ DÖRT TARİH MANZUMESİ İncele
85 2013 /Cilt 5,Sayı-10 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ İncele
86 2014 /Cilt 6,Sayı-11 CEMAL SÜREYA’NIN “FOLKLOR ŞİİRE DÜŞMAN” BAŞLIKLI DENEMESİ IŞIĞINDA “YUNUS Kİ SÜTDİŞLERİYLE TÜRKÇENİN” ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME İncele
87 2014 /Cilt 6,Sayı-11 DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE DİYARBAKIR’DA SOSYAL HAYAT İncele
88 2014 /Cilt 6,Sayı-11 TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TARİHSEL SÜREÇTE GÖSTERDİĞİ GELİŞİM: HUKUKSAL VE EKONOMİK YANSIMALARI İncele
89 2014 /Cilt 6,Sayı-11 MİTHAT CEMAL KUNTAY’IN GÖZÜYLE MEHMET AKİF İncele
90 2014 /Cilt 6,Sayı-11 İŞLETMELERDE PERSONELİ GÜÇLÜ KILMA YOLLARINDAN PERSONEL GÜÇLENDİRME İncele
91 2014 /Cilt 6,Sayı-11 EMEVİLER DÖNEMİNDE MÜSLÜMAN-HAZAR İLİŞKİLERİ İncele
92 2014 /Cilt 6,Sayı-11 ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞGTİM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: ( DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) İncele
93 2014 /Cilt 6,Sayı-11 DİLLER İÇİN ORTAK BAŞVURU METNİ (OBM) ÇERÇEVESİNDE WEB 2.0 TABANLI ÇEVİRGİ YAZILIMLARININ ORTAÖĞRETİM FRANSIZCA ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE KULLANILMASI İncele
94 2014 /Cilt 6,Sayı-11 ADAMOV TİYATROSUNA GENEL BİR BAKIŞ İncele
95 2014 /Cilt 6,Sayı-11 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA ÖRNEĞİ) İncele
96 2014 /Cilt 6,Sayı-11 YEDİ HARF VE KIRAATİN KESİŞTİĞİ VE AYRILDIĞI NOKTALAR İncele
97 2014 /Cilt 6,Sayı-11 ULUSÖTESİ MİLLİYETÇİLİK BAĞLAMINDA AVRUPA KÜRT DİASPORASI İncele
98 2014 /Cilt 6,Sayı-11 BİRECİK’TE TAŞIMALI EĞİTİM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ İncele
99 2014 /Cilt 6,Sayı-11 LEV TOLSTOY VE DMİTRİY MAMİN-SİBİRYAK’IN ESERLERİNDE BAŞKORTOSTAN VE BAŞKORTLAR TEMASI İncele
100 2014 /Cilt 6,Sayı-12 ŞİİR MECMÛALARINDA NERGİSÎ’NİN TÜRKÇE GAZELLERİ VE BU GAZELLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İncele
101 2014 /Cilt 6,Sayı-12 MEDYANIN KAMUOYU OLUŞTURMA VE GÜNDEM BELİRLEME ROLÜ ÜZERİNE: SARAI SIERRA HABERLERİYLE OLUŞTURULAN YAPAY GÜNDEM İncele
102 2014 /Cilt 6,Sayı-12 DİYARBAKIR KENT DOKUSUNUN OSMANLI DÖNEMİNDEKİ GELİŞİMİ İncele
103 2014 /Cilt 6,Sayı-12 ZÂTÎ’NİN BİR GAZELİNİN GÖSTERGEBİLİM AÇIDAN İNCELENMESİ İncele
104 2014 /Cilt 6,Sayı-12 ALMANYA’DA BİR YAŞAM SÜRECİ OLARAK GÖÇMENLİK VE UYUM SORUNU İncele
105 2014 /Cilt 6,Sayı-12 MURATHAN MUNGAN’IN POETİK GÖRÜŞLERİ İncele
106 2014 /Cilt 6,Sayı-12 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİNİN KENTE EKONOMİK KATKISI VE ÖĞRENCİ HARCAMALARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ İncele
107 2014 /Cilt 6,Sayı-12 KUR’ÂN-I KERÎM’DE YER ALAN RUB‘ΠFİİLLER, BUNLARIN FONETİK YAPILARIVE SES-ANLAM İLİŞKİSİ İncele
108 2014 /Cilt 6,Sayı-12 İDRÎS-İ MUHTEFÎ'NİN BİR ŞATHİYESİNE ALÎ ŞERMÎ EFENDİ'NİN YAPTIĞI ŞERH İncele
109 2014 /Cilt 6,Sayı-12 İNSAN SESİ, VURMALI ÇALGILAR, PİYANO VE ARP ÇALGILARINDAKİ YENİ İCRA TEKNİKLERİNİN 20. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE TARİHSEL GELİŞİMİ VE BU TEKNİKLERİN NOTASYONU İncele
110 2014 /Cilt 6,Sayı-12 TÜKETİM TOPLUMUNDA GÖZETİMİN TEMEL GÖRÜNÜMLERİ: BİR PANORAMA İncele
111 2014 /Cilt 6,Sayı-12 II. MEŞRUTİYET’TE FİKİR GAZETECİLİĞİ: SIRAT-I MÜSTAKİM, İŞTİRAK, İÇTİHAD VE TÜRK YURDU İncele
112 2014 /Cilt 6,Sayı-12 KARAMANLICA BİR ZEBUR: İMLÂ ÖZELLİKLERİ VE METİN ÖRNEKLERİ İncele
113 2015 /Cilt 7,Sayı-13 TEFSİRDE MUHTEVA –METOT İLİŞKİSİ ÜZERİNE KRONOTİPOLOJİK BİR ANALİZ DENEMESİ İncele
114 2015 /Cilt 7,Sayı-13 NA’TÎ VE ŞİİRLERİ İncele
115 2015 /Cilt 7,Sayı-13 İSTANBUL AHKÂM DEFTERLERİ’NE GÖRE 18. YÜZYILDA İSTANBUL’DAKİ TARIMIN TASNİFİ (1757-1760) İncele
116 2015 /Cilt 7,Sayı-13 MECÛSÎ DÜNYA GÖRÜŞÜNDE İNSANIN KONUMU İncele
117 2015 /Cilt 7,Sayı-13 KÖYCEĞİZ AĞZI ÜZERİNE BİR İNCELEME İncele
118 2015 /Cilt 7,Sayı-13 KÜRESEL DÜNYADA KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM VE DEĞİŞEN MEDYANIN ROLÜ İncele
119 2015 /Cilt 7,Sayı-13 TARTIŞMALI YÖNLERİ İLE DİLİÇİ ÇEVİRİ KAVRAMI İncele
120 2015 /Cilt 7,Sayı-13 POLİSTE ALGI YÖNETİMİ İncele
121 2015 /Cilt 7,Sayı-13 TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET: NEDENLERİ, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE HİZMETLERİ İncele
122 2015 /Cilt 7,Sayı-13 YENİ BİR KİMLİK HAREKETİ: ANADOLU ALEVİLİĞİ İncele
123 2015 /Cilt 7,Sayı-13 NÂBÎ’NİN SİYER-İ VEYSÎ’YE YAZDIĞI ZEYİLLERDE YARARLANDIĞI KAYNAKLAR İncele
124 2015 /Cilt 7,Sayı-13 ŞEYH GÂLİB’İN KASİDE VE GAZELLERİNDE REDİF KULLANIM ANALİZİ İncele
125 2015 /Cilt 7,Sayı-13 ANKARA ROMANINA YÖNELİK BİR SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ: BİLGİ-İKTİDAR-İDEOLOJİ İncele
126 2015 /Cilt 7,Sayı-13 AKÂİD VE KELÂM İLMİ AÇISINDAN İMÂNIN KISIMLARI, DERECESİ VE RÜKÜNLERİ İncele
127 2015 /Cilt 7,Sayı-13 TABERÎ'NİN CAMİU'L-BEYAN ADLI ESERİNDE BAZI FIKHÎ KONULAR İncele
128 2015 /Cilt 7,Sayı-13 HANLARIN TURİZME KAZANDIRILMASI: MARDİN, DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA İL MERKEZLERİNDEKİ HANLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA İncele
129 2015 /Cilt 7,Sayı-13 RUSYA’DA KÜRDOLOJİ’NİN GELİŞİMİ İncele
130 2015 /Cilt 7,Sayı-13 OSMANLI DÖNEMİNDE AMERİKAN MİSYONERLERİNİN DİYARBAKIR VİLAYETİ’NE GELİŞİ VE FAALİYETLERİ İncele
131 2015 /Cilt 7,Sayı-13 YEREL HİZMETLERİN KIRSAL ALANLARA GÖTÜRÜLMESİ VE KENT BELEDİYECİLİĞİNDEN ALAN BELEDİYECİLİĞİNE GEÇİŞ: BİR MODEL ÖNERİSİ İncele
132 2015 /Cilt 7,Sayı-13 TÜRKİYE’ DE KAMU PERSONELİNİN SOSYAL GÜVENLİĞİ: GELİŞİMİ, SORUNLAR VE YAPILAN DÜZENLEMELER İncele
133 2015 /Cilt 7,Sayı-13 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAKİ SİBER GÜVENLİK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İncele
134 2015 /Cilt 7,Sayı-13 SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA İncele
135 2015 /Cilt 7,Sayı-13 IBIRAY ALTINSARİN VE KAZAK TÜRKLERİNDE MİLLİ AYDINLANMA İncele
136 2015 /Cilt 7,Sayı-13 TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN İKTİSAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ANALİZİ: YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİNDE UYGULAMALAR İncele
137 2015 /Cilt 7,Sayı-13 ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ SÜRECİNİN SİYASAL DAVRANIŞA ETKİSİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ İncele
138 2015 /Cilt 7,Sayı-13 DİLİN ÇALIŞMA SESİ İncele
139 2015 /Cilt 7,Sayı-14 RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI’NDA PEYGAMBER KISSALARININ İŞLENİŞ TARZI İncele
140 2015 /Cilt 7,Sayı-14 VON WRIGHT’TA AÇIKLAMA VE ANLAMA İncele
141 2015 /Cilt 7,Sayı-14 NEDÎM’İN FARSÇA ŞİİRLERİ İncele
142 2015 /Cilt 7,Sayı-14 EMNİYET ÖRGÜTÜNDE SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN ANALİZİ VE POLNET FORUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ İncele
143 2015 /Cilt 7,Sayı-14 TARÎKU’L- EDEB’E GÖRE SIBYAN MEKTEBLERİNDE (İLKOKUL) ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ VE BENZER İÇERİKLİ BAZI ESERLERLE MUKAYESESİ İncele
144 2015 /Cilt 7,Sayı-14 BANKACILIKTA RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI FİNANS MÜHENDİSLİĞİ ARAÇLARI İncele
145 2015 /Cilt 7,Sayı-14 İNGİLİZCE DEYİMLERİN TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI İncele
146 2015 /Cilt 7,Sayı-14 TÜRK EDEBİYATI?NDA „MELÂL?E ÂŞİNA? BİR ÖN SÖZ ÖRNEĞİ: İSAK FERERA?NIN “ÂŞİNA SESLER MUKADDİMESİ” İncele
147 2016 /Cilt 8,Sayı-15 DİYÂRBEKİRLİ MEHMED SAÎD PAŞA’NIN BİBLİYOGRAFYASI İncele
148 2016 /Cilt 8,Sayı-15 OSMANLI TARİH VE EDEBİYAT MECMÛASI’NDA SAİD PAŞA VE SÜLEYMAN NAZÎF’İN İZLERİ İncele
149 2016 /Cilt 8,Sayı-15 MİLLÎ BELÂGAT DEVRİ DÂİRESİNDE SA‘ÎD PAŞA İLE REŞÎD’İN ARÛZ İMLÂSINA DÂİR DİKKATLERİ İncele
150 2016 /Cilt 8,Sayı-15 DİYARBAKIRLI SAÎD PAŞA DÎVÂNI'NIN NEŞRİ ÜZERİNE NOTLAR İncele
151 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SA‘ÎD PAŞA'NIN "TAHMÎD"İ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER İncele
152 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SA‘ÎD PAŞA’NIN BİR ŞİİR DEFTERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER İncele
153 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SAÎD PAŞA’NIN NUHBETU’L-EMSÂL ADLI ESERİ ÜZERİNE İncele
154 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SAİD PAŞA’NIN MİR’ÂTÜ’L-İBER ADLI ESERİ ÜZERİNE İncele
155 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SAÎD PAŞA DÎVÂNI’NDA YER ALAN ATASÖZLERİ VE DEYİMLER ÜZERİNE İncele
156 2016 /Cilt 8,Sayı-15 DİYARBAKIRLI SAİT PAŞA’NIN KLÂSİK ŞİİR İLE İLGİLİ TENKİTLERİ VE BU ŞİİRDEN BEĞENDİKLERİ İncele
157 2016 /Cilt 8,Sayı-15 MİMARİ VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN SAİT PAŞA KONAĞI (SÜLEYMAN NAZİF) EVİ İncele
158 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SÜLEYMAN NAZİF BİBLİYOGRAFYASI İncele
159 2016 /Cilt 8,Sayı-15 ERMENİ MESELESİ BAĞLAMINDA SÜLEYMAN NAZİF İncele
160 2016 /Cilt 8,Sayı-15 NÜKTELERİ, FIKRALARI VE ÜSLÛBUYLA SÜLEYMAN NAZİF İncele
161 2016 /Cilt 8,Sayı-15 DİYARBAKIRLI OSMAN OCAK NAKİBOĞLU VE BEHZAT ÜLGEN İLE DR.ŞEHABEDDİN UZLUK’DAN; SÜLEYMAN NAZİF’İN KİŞİLİĞİ, SANATI HAKKINDA HATIRALARA DAYALI TESPİTLER İncele
162 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SÜLEYMAN NAZİF VE MEHMET AKİF ARASINDAKİ KARAKTER VE NÜKTE BENZERLİĞİ İncele
163 2016 /Cilt 8,Sayı-15 ABDÜLHAK HAMİT'İN MAKBER MUKADDİME'Sİ İLE FAİK ALİ'NİN FANİ TESELLİLER HASBİHAL'İNE MUKAYESELİ BİR BAKIŞ İncele
164 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SERVET-İ FÜNÛN EDEBÎ HAREKETİNE MENSUP ŞAİR SIFATIYLA TANINAN SÜLEYMAN NAZİF’İN (1869-1927) SOSYAL SORUNLARA KARŞI DUYARLILIĞI İncele
165 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SIRADIŞI YÖNLERİYLE DİYARBAKIR'IN BİRKAÇ ZİRVE ŞAHSİYETİ İncele
166 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SÜLEYMAN NAZİF’İN KALEMİNDEN BİR SİLSİLE-İ MAKÂLÂT: GARB EDEBİYÂTININ EDEBİYÂTIMIZA TE’SÎRİ (İNCELEME-METİN) İncele
167 2016 /Cilt 8,Sayı-15 STİLİSTİK AÇIDAN SÜLEYMAN NAZİF ŞİİRİ İncele
168 2016 /Cilt 8,Sayı-15 DEVRİN TÜRKÇÜLÜK-TURANCILIK TARTIŞMALARI ARASINDA SÜLEYMAN NAZİF İncele
169 2016 /Cilt 8,Sayı-15 SÜLEYMAN NAZİF’İN KASTAMONU VALİLİĞİ VE KASTAMONU VİLAYETİNİN İLK EDEBİ DERGİSİ TİRAJE İncele
170 2016 /Cilt 8,Sayı-15 MÎZÂNÜ’L-EDEB’İN BEYÂN BÖLÜMÜ İLE İLM-İ BELÂGAT ADLI ESER’İN MUKAYESELİ DEĞERLENDİRMESİ İncele
171 2016 /Cilt 8,Sayı-15 YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN KALEMİNDEN SÜLEYMAN NAZİF İncele
172 2016 /Cilt 8,Sayı-16 ŞİİRİN ALIN YAZISI: MAZMÛN İncele
173 2016 /Cilt 8,Sayı-16 NÂBÎ’NİN ZEYİLLERİNDE GEÇEN FARSÇA MANZUMELER VE TERCÜMELERİ İncele
174 2016 /Cilt 8,Sayı-16 KUR’AN PERSPEKTİFİNDE İNSANIN GÜZEL VASIFLARININ ANALİZİ İncele
175 2016 /Cilt 8,Sayı-16 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE TÜKENMİŞLİK SENDROMU: BİR UYGULAMA İncele
176 2016 /Cilt 8,Sayı-16 KİTLESEL OLAYLARDA OLAY YERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN KAMU YÖNETİMİNDE KOORDİNASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İncele
177 2016 /Cilt 8,Sayı-16 DİYARBAKIR VE ŞANLIURFADA BULUNAN PEYGAMBER KABİR VE MAKAMLARININ İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ İncele
178 2016 /Cilt 8,Sayı-16 TÜRK SİYASETİNDE ASKER-SİVİL İLİŞKİLERİ (1960-1971) İncele
179 2016 /Cilt 8,Sayı-16 EBÛ REYYE'NİN BAZI TEMEL HADİS MESELELERİ İLE İLGİLİ İDDİALARINA İBN YAHYA'NIN VERDİĞİ CEVAPLAR İncele
180 2016 /Cilt 8,Sayı-16 HÂVERÎ (Ö. 1565) VE DÎVÂNÇESİ İncele
181 2016 /Cilt 8,Sayı-16 ARKEOLOJİK VE YAZILI KAYNAKLAR IŞIĞINDA ESKİ MEZOPOTAMYA TOPLUMLARINDA BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK İncele
182 2016 /Cilt 8,Sayı-16 SOSYAL MEDYADA PAZARLAMA ALGISININ FAKTÖR ANALİZİYLE İNCELENMESİ İncele
183 2016 /Cilt 8,Sayı-16 CUMHURİYET TAŞRASINDAN BİR KESİT: MUŞ [1925-1938] İncele
184 2016 /Cilt 8,Sayı-16 NICOLE KRAUSS’UN ROMANLARINDA DEĞİŞMEYEN KİMLİKLER İncele
185 2016 /Cilt 8,Sayı-16 NECİP FAZIL’DA TARİH VE ŞİİR İncele
186 2016 /Cilt 8,Sayı-16 TÜRKÇE SÖZLÜKLERDE MEYVE ADLARININ ANLAMLANDIRILIŞI İncele
187 2016 /Cilt 8,Sayı-16 KUR’AN’IN EVRENSELLİĞİ ÇERÇEVESİNDE GAYBÎ HABERLER İncele
188 2016 /Cilt 8,Sayı-16 MUHAMMED ALİ ŞAH DÖNEMİNDE İRAN’IN SİYASİ DURUMU (1907-1909) İncele
189 2016 /Cilt 8,Sayı-16 ŞİİRLE İSTİŞHAD YÖNTEMİ AÇISINDAN HALEBÎ'NİN ED-DURRU'L-MESUN ADLI TEFSİRİ İncele
190 2016 /Cilt 8,Sayı-16 KALİTELİ EĞİTİM, EDEBİYAT, FELSEFE VE BİR ROMAN: DİPLOMALI KIZ İncele
191 2016 /Cilt 8,Sayı-16 MODERNİTENİN GÖLGESİNDE İKTİSAT AHLÂKI VE DEĞERLERİMİZ İncele
192 2016 /Cilt 8,Sayı-16 HALKA HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN TÜRKİYE’DE OMBUDSMANLIK KURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ İncele
193 2016 /Cilt 8,Sayı-16 JOHN STUART MİLL’İN YARARCI ANLAYIŞINDA ÖZGÜRLÜK İncele
194 2016 /Cilt 8,Sayı-16 MAİ VE SİYAH ROMANINDA HAYAL VE GERÇEK BAĞLAMINDA FARKINDALIK DUYGUSUNUN OLUŞUMU İncele
195 2016 /Cilt 8,Sayı-16 ETNİK PAZARLAMA STRATEJİLERİ BAĞLAMINDA HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) SİYASAL REKLAMLARININ ANALİZİ İncele
196 2016 /Cilt 8,Sayı-16 VÂHİDÎ’NİN KISSA-İ SEYYİD CÜNEYD VE REŞÎDE-İ ARAB VE SERGÜZEŞT-İ ÎŞÂN TERCÜMESİ1 ÜZERİNE İncele
197 2016 /Cilt 8,Sayı-16 İSLAMOFOBİ VE BATI DÜNYASINDAKİ YANSIMALARI İncele
198 2016 /Cilt 8,Sayı-16 PAUL FEYERABEND’IN BİLİM FELSEFESİNDE BİLİMİN DEĞERİ VE BİLİMSEL YÖNTEMİN BELİRLENMESİ SORUNU İncele
199 2016 /Cilt 8,Sayı-16 GASSÂN KENEFÂNÎ’NİN ARDU’L-BURTUKÂLİ’L-HAZÎN ADLI ÖYKÜSÜ İncele
200 2016 /Cilt 8,Sayı-16 KUR’ÂN KAVRAMLARININ ÇEVİRİSİ BAĞLAMINDA İSLAM ÖNCESİNİ BİLMENİN ÖNEMİ: “ÎLÂF” ÖRNEĞİ İncele
201 2016 /Cilt 8,Sayı-16 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ VERİMLİLİĞE ETKİSİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA İncele
202 2016 /Cilt 8,Sayı-16 İKİNCİ YENİ ŞİİRİ VE POSTMODERNİZM İncele
203 2016 /Cilt 8,Sayı-17 BİR NÂŞİR OLARAK ALÎ EMÎRÎ EFENDİ VE GAZETE KASÎDESİ İncele
204 2016 /Cilt 8,Sayı-17 “İMAM MUSHAF”IN HANGİ MUSHAF OLDUĞUNA DÂİR KRONOLOJİK BİR TETKİK İncele
205 2016 /Cilt 8,Sayı-17 TÜRK ÖĞRENCİLERİN ALMANCA ÖĞRENİRKEN DİLBİLGİSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR İncele
206 2016 /Cilt 8,Sayı-17 HADİS BİLİMİNE LİTERAL BİR KATKI: HATÎB EL-BAĞDÂDÎ’NİN ‘EN-NEHY AN SAVM-İ YEVM-İ ŞEK’ ADLI KAYIP ESERİNİN TESPİTİ ÜZERİNE İncele
207 2016 /Cilt 8,Sayı-17 SAMUEL BECKETT’İN OYUN SONU ADLI TİYATRO OYUNUNDA ‘VAROLUŞUN PATINI’ ‘ÖLÜM MATININ’ YERİNE KOYMAK İncele
208 2016 /Cilt 8,Sayı-17 MEVLÂNA MÜZESİ KÜTÜPHANESİNDE KAYITLI 1626 NUMARALI İLÂHÎ MECMÛASI İncele
209 2016 /Cilt 8,Sayı-17 CENAB ŞAHÂBEDDİN’İN ŞİİRLERİNDE KONTEMPLASYON İncele
210 2016 /Cilt 8,Sayı-17 II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ’NDE KIZ RÜŞDİYE MEKTEPLERİ MÜFREDAT (ÖĞRETİM) PROGRAMLARI VE KIZLARIN EĞİTİMİNE KATKISI İncele
211 2016 /Cilt 8,Sayı-17 TÜRKİYE’DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİNİN UYGULANMASI İncele
212 2016 /Cilt 8,Sayı-17 İBNÜ’L-KÂSIM’IN ENDÜLÜS MÂLİKÎ FIKIH EKOLÜNE ETKİSİ İncele
213 2016 /Cilt 8,Sayı-17 ÇOKANLAMLI SÖZLÜKBİRİMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İncele
214 2016 /Cilt 8,Sayı-17 KÂTİPLERİN KILAVUZ KİTABI OLARAK MÜNŞEÂTLAR KÂTİPLERİN KILAVUZ KİTABI OLARAK MÜNŞEÂTLAR İncele
215 2016 /Cilt 8,Sayı-17 DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GÜNDELİK HAYAT VE DİN İncele
216 2016 /Cilt 8,Sayı-17 ULAK FİLMİNDE HALKBİLİMİ İZLEKLERİ İncele
217 2016 /Cilt 8,Sayı-17 MARKOV ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU MARKA TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ İncele
218 2016 /Cilt 8,Sayı-17 NADİNE GORDİMER’IN ROMANLARINDA KURUMSAL IRKÇILIĞIN YANSIMALARI: APARTHEİDİN SANATSAL BİR OKUMASI İncele
219 2016 /Cilt 8,Sayı-17 ŞERÎF EL-MURTAZÂ’YA GÖRE KUR’ÂN’IN İ‘CÂZ YÖNÜ: SARFE İncele
220 2016 /Cilt 8,Sayı-17 KÖFTE YAĞMURU ADLI ANİMASYON FİLMDE YEDİ BÜYÜK/ÖLÜMCÜL GÜNAH İncele
221 2016 /Cilt 8,Sayı-17 KUR’AN’DA KUDDÛS KAVRAMI VE KÂİNATTAKİ TECELLİLERİ İncele
222 2017 /Cilt 9,Sayı-18 AHMED ZÜHDÜ PAŞA VE OSMANLI MALİYESİ ÜZERİNE BİR LÂYİHA İncele
223 2017 /Cilt 9,Sayı-18 ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN VE ÇOCUĞU ENGELLİ OLMAYAN ANNELERİN ANKSİYETE, DEPRESYON VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İncele
224 2017 /Cilt 9,Sayı-18 İŞYERİ MANEVİYATININ ÖRGÜTSEL GÜVEN VE İŞE KARŞI YABANCILAŞMA ÜZERİNDE ETKİLERİ İncele
225 2017 /Cilt 9,Sayı-18 POPÜLER KÜLTÜR ARAÇLARINDAN REKLAMLARIN GÜNDELİK İHTİYAÇLARI YÖNLENDİRMESİ CAM SEKTÖRÜ REKLAMLARI ÖRNEĞİNDE BİR ANALİZ İncele
226 2017 /Cilt 9,Sayı-18 İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNDEKİ HIZLI DEĞİŞİMİN EKSENİNDE YENİ BİR KAVRAM: “İLETİŞİM AÇLIĞI” İncele
227 2017 /Cilt 9,Sayı-19 SDL TRADOSSTUDİO YAZILIMI ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇEVİRİ TEKNOLOJİLERİ İNCELEMESİ İncele
228 2017 /Cilt 9,Sayı-19 VİCTOR HUGO’NUN BİR İDAM MAHKÛMUNUN SON GÜNÜ’NDE CEZA SİSTEMİNİN ELEŞTİREL SUNUMU İncele
229 2017 /Cilt 9,Sayı-19 FAY WELDON’IN PRAXIS ADLI ESERİNDE FEMİNİZM ANLAYIŞI İncele
230 2017 /Cilt 9,Sayı-19 EL- MUHÂSİBÎ’YE GÖRE RİYÂ’NIN İNSANIN OLUMSUZ KİŞİLİK YAPILANMASINA ETKİSİ İncele
231 2017 /Cilt 9,Sayı-19 ŞİİRDE HALKBİLİMİ İZLEKLERİ: CAHİT SITKI TARANCI ÖRNEĞİ İncele
232 2017 /Cilt 9,Sayı-19 İBÂZÎ MÜFESSİR MUHAMMEDB. YUSUF ITFİYYİŞ’İNİŞÂRÎ TEFSİRE YAKLAŞIMI İncele
233 2017 /Cilt 9,Sayı-19 POSTMODERNİZMDE ÇOK SESLİLİK VE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK YANILGISI İncele
234 2017 /Cilt 9,Sayı-19 “İHYÂU ULÛMİDDİN” DE ALLAH İNANCI İncele
235 2017 /Cilt 9,Sayı-19 OSMANLI MODERNLEŞME DÖNEMİNDE BOZOK (YOZGAT) SANCAĞI’NDA AÇILAN RÜŞDİYE MEKTEPLERİNİN DURUMU İncele
236 2017 /Cilt 9,Sayı-19 İNSANLAR VE KOZMOSLAR: BOURDİEU SOSYOLOJİSİNE DAİR BİR TASLAK İncele
237 2017 /Cilt 9,Sayı-19 ERZİNCANLI FÂİK OSMAN VE HÂLİD BEY DESTÂNI İncele
238 2017 /Cilt 9,Sayı-19 İBN 'USEYMÎN'İN TEFSÎRİ BAĞLAMINDA KADER MESELESİ İncele
239 2017 /Cilt 9,Sayı-19 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE VE TÜRK İŞ HUKUKUNDA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ VE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI DÜZENLEMELERİ İncele
240 2017 /Cilt 9,Sayı-19 1950 GENEL SEÇİMLERİ SÜRECİNDE CUMHURİYET HALK PARTİSİ VE DEMOKRAT PARTİ’NİN DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE TEŞKİLÂTLANMASI İncele
241 2017 /Cilt 9,Sayı-19 GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMLARINDA LİDERLİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMA PROGRAMI SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İncele
242 2017 /Cilt 9,Sayı-19 DAĞLIK ALANLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KIRSAL TURİZM: HASAN DAĞI - DİKMEN KÖYÜ ÖRNEĞİ İncele
243 2017 /Cilt 9,Sayı-19 ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ İLE DENEYİMSEL OYUN TERAPİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ İncele
244 2017 /Cilt 9,Sayı-19 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BAĞLANMA BİÇİMLERİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE BAZI PSİKOLOJİK BELİRTİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER İncele
245 2018 /Cilt 10,Sayı-20 POSTMODERN BİR ROMAN İNCELEMESİ: GALÎZ KAHRAMAN İncele
246 2018 /Cilt 10,Sayı-20 TASAVVUFÎ METİNLERDEN SÛFÎLERİN CEBRE BAKIŞLARINI OKUMA DENEMESİ İncele
247 2018 /Cilt 10,Sayı-20 SINIR ÖTESİNDE ÇALIŞMA MOTİVASYONLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ ULUSLARARASI ÇALIŞANLAR İncele
248 2018 /Cilt 10,Sayı-20 LACLOS’NUN TEHLİKELİ İLİŞKİLER’İNİN MAKUS KADERLİ KADIN KAHRAMANLARI İncele
249 2018 /Cilt 10,Sayı-20 ARAS VE ORESTE YÖNTEMLERİ İLE OTEL İŞLETMELERİ İÇİN EN ETKİN GÜNEŞ ENERJİSİ SU ISITMA SİSTEMİNİN BELİRLENMESİ İncele
250 2018 /Cilt 10,Sayı-20 OSMANLI DÖNEMİNDE DİYARBAKIR’IN SOSYO-EKONOMİK YAPISI İncele
251 2018 /Cilt 10,Sayı-20 MAHREMİYETİN PSİKO-SOSYAL YANSIMALARI İncele
252 2018 /Cilt 10,Sayı-20 BİRİNCİ VE İKİNCİ TBMM GİZLİ CELSE ZABITLARINDA MUSUL MESELESİ İncele
253 2018 /Cilt 10,Sayı-20 FELSEFİ ANLAMDA ELEŞTİREL VE YARATICI OLMA İncele
254 2018 /Cilt 10,Sayı-20 JEAN GENET’Yİ SUÇ İŞLEMEYE İTEN TEMEL UNSURLAR İncele
255 2018 /Cilt 10,Sayı-20 DÜZENLEYENİ BİLİNMEYEN BİR ŞİİR MECMUASI (MARMARA ÜNİVERSİTESİ NADİR ESERLER KOLEKSİYONU, NO: I0021123) İncele
256 2018 /Cilt 10,Sayı-20 TRAVMA SONRASI BÜYÜME, SOSYAL PROBLEM ÇÖZME VE İYİMSERLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ İncele
257 2018 /Cilt 10,Sayı-20 DİYARBAKIR KENTİ CİVARINDA DİCLE NEHRİ TARAÇALARININ YAŞ BULGULARINA AİT İLK DEĞERLENDİRMELER İncele
258 2018 /Cilt 10,Sayı-20 KÖROĞLU DESTANI’NIN ANADOLU KOLLARINDA TUTSAK OLMA VE TUTSAKLIKTAN KURTULMA MOTİFİ İncele
259 2018 /Cilt 10,Sayı-20 BELEDİYELERİN SOSYAL MEDYADAN FAYDALANMA BİÇİMLERİ: KÜTAHYA İLİ VE İLÇE BELEDİYELERİ İÇERİK ANALİZİ İncele
260 2018 /Cilt 10,Sayı-20 XVI. YÜZYILDA TİRKEMİŞ YÖRÜKLERİ İncele
261 2018 /Cilt 10,Sayı-20 MİLLİ MÜCADELEDE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ KURMA TARTIŞMALARI VE TEVHİD-İ TEDRİSAT’A GİDİŞ İncele
262 2018 /Cilt 10,Sayı-20 HÜRRİYET KASİDESİ’NDEN KIRK YIL SONRA HÜRRİYET MEVLİDİ İncele
263 2018 /Cilt 10,Sayı-20 KATILIMCI DEMOKRASİ VE AKTİF VATANDAŞLIK: ADIYAMAN ÖRNEĞİ İncele
264 2018 /Cilt 10,Sayı-20 MATEMATİK KAYGISI EBEVEYNLERDEN ÇOCUKLARA AKTARILAN KÜLTÜREL BİR MİRAS MI? İncele
265 2018 /Cilt 10,Sayı-20 KELAMULLAH VE HALKU’L-KUR’AN BAĞLAMINDA FAHREDDİN RAZÎ’NİN MUTEZİLE ELEŞTİRİSİ İncele
266 2018 /Cilt 10,Sayı-20 DİN EĞİTİMİNİN GAYELERİ AÇISINDAN LOKMAN SÛRESİNİN TAHLİLİ İncele
267 2018 /Cilt 10,Sayı-20 ÂYETLERLE İMAN ESASLARININ BÜTÜNLÜĞÜ İncele
268 2018 /Cilt 10,Sayı-20 AHMET TURAN YÜKSEL - İSLAM’IN İLK DÖNEMİNDE TİCARİ HAYAT İncele
269 2018 /Cilt 10,Sayı-20 MİCHEL FOUCAULT - HERMENÖTİĞİN KÖKENİ İncele
270 2018 /Cilt 10,Sayı-20 ÇOCUK VE GENÇLERDE TANRI RESMİNİN GÖRSEL GELİŞİMİ ( 7-16 YAŞ ARASINDAKİ DİNÎ YETİŞEN VE YETİŞMEYEN ÇOCUK VE GENÇLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA) İncele
271 2018 /Cilt 10,Sayı-21 ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ İncele
272 2018 /Cilt 10,Sayı-21 DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNÜNDEN KLÂSİK HİKÂYELERİMİZİN ÖNEMİ: KISSA-İ SEYYİD CÜNEYD VE REŞÎDE-İ ARAB ÖRNEĞİ İncele
273 2018 /Cilt 10,Sayı-21 İŞLEVLERİ AÇISINDAN DİNİ SEMBOL İncele
274 2018 /Cilt 10,Sayı-21 TÜRKİYE’DE BÜTÇE AÇIKLARININ GELİŞİMİ ÜZERİNE DÖNEMSEL BİR DEĞERLENDİRME İncele
275 2018 /Cilt 10,Sayı-21 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİNİN OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMLERİNDEKİ DURUMU (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) İncele
276 2018 /Cilt 10,Sayı-21 ŞÂFİÎ MEZHEBİNDE MAKÂSID LİTERATÜRÜNÜN GELİŞİM SEYRİ İncele
277 2018 /Cilt 10,Sayı-21 YANILSAMA TEZİNİN ELEŞTİRİSİ İncele
278 2018 /Cilt 10,Sayı-21 KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA METİN NEŞRİNİN NEŞRİ ÜZERİNE NEDENSEL BİR YAKLAŞIM İncele
279 2018 /Cilt 10,Sayı-21 İNSANIN İNSAN İÇİN KUTSALLIĞI SANATTA HÜMANİZM ETKİSİ VE FRIEDRICH SCHİLLER’İN SANAT ANLAYIŞI İncele
280 2018 /Cilt 10,Sayı-21 URUZ İLE BEDİSA HİKÂYESİNİN TAHLİLİ İncele
281 2018 /Cilt 10,Sayı-21 TÜRKÇE ÖZÜR İFADELERİNİN TOPLUMDİLBİLİMSEL ANALİZİ (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) İncele
282 2018 /Cilt 10,Sayı-21 AHP VE ORESTE YÖNTEMLERİ İLE EN ETKİN YAKIT TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ İncele
283 2018 /Cilt 10,Sayı-21 BİREYLERİN FİRMALARIN SOSYAL SORUMLULUKLARINA BAKIŞI: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA İncele
284 2018 /Cilt 10,Sayı-21 LOJİSTİK STRATEJİLERİNİN LOJİSTİK FAALİYETLER VE SÜREÇ VERİMLİLİĞİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TR 90 BÖLGESİ ÖRNEĞİ İncele
285 2018 /Cilt 10,Sayı-21 VAN-ERCİŞ’TEKİ ULUPAMİR KIRGIZLARI VE BİÇİMSEL OLMAYAN BİR ÖRGÜT OLARAK AKSAKALLILAR MECLİSİ İncele
286 2018 /Cilt 10,Sayı-21 TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİNİN BOOTSTRAP NEDENSELLİK TESTİ İLE İNCELENMESİ İncele
287 2018 /Cilt 10,Sayı-21 TARİH ÖNCESİ İNSAN BİÇİMLİ FİGÜRİNLER HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME İncele
288 2018 /Cilt 10,Sayı-21 MÜNTEHABÂT-I AHMED CÂVİD BEY İSİMLİ ESERİN KAYNAKLARINDAN ENVERÎ TÂRÎHİ’NİN İKİNCİ CİLDİ İncele
289 2018 /Cilt 10,Sayı-21 ANTİK YUNAN’IN ASİ KIZI: SAPPHO İncele
290 2018 /Cilt 10,Sayı-21 KENTSEL DÖNÜŞÜM( KENTSEL YENİLENME) SÜRECİNDE KENT KİMLİĞİNİN ÖNEMİ VE KORUNMASI: DİYARBAKIR SUR ÖRNEĞİ İncele
291 2019 /Cilt 11,Sayı-22 SÜRYANİ KADİM KİLİSESİ’NDE MURUN SAKRAMENTİ İncele
292 2019 /Cilt 11,Sayı-22 TARIK BUĞRA’NIN “KÜÇÜK AĞA” ROMANINDA ÇATIŞAN UNSURLAR İncele
293 2019 /Cilt 11,Sayı-22 1950 GENEL SEÇİMLERİNE GİDERKEN DEMOKRAT PARTİ’NİN DİYARBAKIR’DAKİ FAALİYETLERİ İncele
294 2019 /Cilt 11,Sayı-22 İMÂMÜ’L-HAREMEYN EL-CÜVEYNÎ’NİN MANTIKÎ KIYASA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ İncele
295 2019 /Cilt 11,Sayı-22 YILDIZ MAHKEMESİ KARŞISINDA AHMET HAMDİ TANPINAR İncele
296 2019 /Cilt 11,Sayı-22 5434, 506, 1479, 2925, 2926, 3816 VE 5510 SAYILI KANUNLARDA SAĞLIK SİGORTASININ GELİŞİM SÜRECİ İncele
297 2019 /Cilt 11,Sayı-22 BEHCETÜ’L-HADÂİK’İN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İncele
298 2019 /Cilt 11,Sayı-22 SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK TUTUMLARIN SOSYAL BASKINLIK YÖNELİMİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ İncele
299 2019 /Cilt 11,Sayı-22 FEMİNİST SANATIN KADIN ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ İncele
300 2019 /Cilt 11,Sayı-22 HİNT MEZHEBİ ŞAKTİZM BAĞLAMINDA TANRIÇA KALİ İncele
301 2019 /Cilt 11,Sayı-22 TÜRKİYE’DE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLARIN KURUMSAL KURAM EKSENİNDE İNCELENMESİ İncele
302 2019 /Cilt 11,Sayı-22 ARAPÇA ÇOKLUKLARIN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KULLANILIŞLARI ÜZERİNE İncele
303 2019 /Cilt 11,Sayı-22 HABERMAS’IN MEŞRUİYET KRİZİ TEORİSİ VE TÜRKİYE İncele
304 2019 /Cilt 11,Sayı-22 MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN KAMU PERFORMANS YÖNETİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA KAPSAMINDA KAMUDA PERFORMANS YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGI BOYUTU İncele
305 2019 /Cilt 11,Sayı-22 BASKIN VE ARACI DİL KAVRAMLARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN MARDİN ARAPÇASINA ETKİSİ İncele
306 2019 /Cilt 11,Sayı-22 YUGOSLAVYA’DAKİ KİMLİK ÇATIŞMALARININ SOSYAL İNŞACILIK TEORİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ İncele
307 2019 /Cilt 11,Sayı-22 TÜRK ROMANINDA 27 MAYIS DARBESİ SÜRECİNDE BASININ DURUMU İncele
308 2019 /Cilt 11,Sayı-22 TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNİN RASYONALİST EVRİMİ VE DARÜ'L-FÜNUN'DA GÖREV YAPMIŞ YABANCI UYRUKLU BİLGİNLER İncele
309 2019 /Cilt 11,Sayı-22 FİRMALARIN İHRACATTA YAŞADIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN ALGILARINDAKİ FARKLILIKLAR: GAZİANTEP ÖRNEĞİ İncele
310 2019 /Cilt 11,Sayı-22 YORUMSAMACI YAKLAŞIMDA ANLAMA KAVRAMININ ÖNEMİ VE POZİTİVİZM ELEŞTİRİSİ İncele
311 2019 /Cilt 11,Sayı-22 OSMANLI DÖNEMİNDE KIBRIS’TA BASININ YERİ İncele
312 2019 /Cilt 11,Sayı-22 AMERİKALI MİSYONER SOUTHGATE’İN TANZİMAT ÖNCESİNDE DİYARBAKIR’A DAİR BAZI GÖZLEMLERİ İncele
313 2019 /Cilt 11,Sayı-22 SALAHADDİN ASIM’IN PENCERESİNDEN KADIN, DİN VE TOPLUM İncele
314 2019 /Cilt 11,Sayı-22 ENERJİ TÜKETİMİ, KENTLEŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İncele
315 2019 /Cilt 11,Sayı-22 SANATLI SİYERLERDE SEBEB-İ TE’LÎF İncele
316 2019 /Cilt 11,Sayı-22 SİLİFKE MÜZESİ'NDE BULUNAN PİŞMİŞ TOPRAK KANDİLLER ÜZERİNDE YER ALAN FİGÜRATİF&BİTKİSEL BEZEME, SEMBOL VE DAMGALAR İncele
317 2019 /Cilt 11,Sayı-22 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KARAR ALMA SÜRECİNE ETKİLERİ; MUŞ İLİ ÖRNEĞİ İncele
318 2019 /Cilt 11,Sayı-22 DIŞ KAYNAK KULLANIMI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI İncele
319 2019 /Cilt 11,Sayı-22 ÇOK KRİTERLİ KARAR ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE BALIKÇILIK İŞLETMELERİ İÇİN EN UYGUN TESİS YERİ SEÇİMİ İncele
320 2020 /Cilt 14,Sayı-25 OSMANLI`DA BİR AZINLIK YAZARI: ZABEL ASADUR VE KADIN SORUNUNA BAKIŞI İncele
321 2020 /Cilt 14,Sayı-25 OECD ÜLKELERİNDE İNTERNET KULLANIMI VE BEŞERİ SERMAYENİN İŞGÜCÜ BAŞINA GELİRE ETKİSİ İncele
322 2020 /Cilt 14,Sayı-25 TALİP APAYDIN’IN ‘‘SARI TRAKTÖR’’ ROMANINDA YAPI VE İZLEK İncele
323 2020 /Cilt 14,Sayı-25 DEĞİŞİME DİRENÇ VE ÇALIŞAN YARATICI DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE STRESİN ARACI ROLÜ İncele
324 2020 /Cilt 14,Sayı-25 OECD ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK HİSTERİSİ: FOURIER PANEL KPSS TESTİNDEN YENİ KANITLAR İncele
325 2020 /Cilt 14,Sayı-25 DOĞUMUNUN 310. YILDÖNÜMÜNDE REID’IN FELSEFESİ VE TARİHİ ETKILERİNE GENEL BİR BAKIŞ İncele
326 2020 /Cilt 14,Sayı-25 NAZMÎZÂDE HÜSEYİN MURTAZÂ’NIN KASÎDE-İ FEREZDAK ŞERHİ İncele
327 2020 /Cilt 14,Sayı-25 KÜRESEL ÇEVRESEL YÖNETİŞİM BAĞLAMINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE ÇEVRESEL YÖNETİŞİM UYGULAMASINDA İSVEÇ ÖRNEĞİ İncele
328 2020 /Cilt 14,Sayı-25 OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDE EĞİL SANCAĞI (XVI.-XVII. YÜZYILLAR) İncele
329 2020 /Cilt 14,Sayı-25 ORGAN ADLARI İLE OLUŞAN ARGO KELİMELERİN KAVRAMSAL VE YAPISAL TASNİFİ İncele
330 2020 /Cilt 14,Sayı-25 AİLE İÇİ İLETİŞİMDE TARAFLARIN BİRBİRLERİNİ DİNLEME VE ANLAMA TAHAMMÜLÜNDE HZ. PEYGAMBER’İN ÖRNEKLİĞİ İncele
331 2020 /Cilt 14,Sayı-25 ADANA (HAMİDİYE) SANAYİ MEKTEBİ’NDE HÂKİMİYET MÜCADELESİ VE “SANDALYE KAVGASI” OLAYI İncele
332 2020 /Cilt 14,Sayı-25 SOSYAL MEDYA KULLANIMININ SİYASAL ETKİNLİK, İLGİ VE KATILIM ÜZERİNE ETKİSİ İncele
333 2020 /Cilt 14,Sayı-25 SULTAN IV. MURAD’IN ÇERKEŞ VAKFI’NA AİT MART 1668 TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İncele
334 2020 /Cilt 14,Sayı-25 KUMMÎ TEFSİRİNDE NÜZÛL SEBEBİ EMEVİLER OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İncele
335 2020 /Cilt 14,Sayı-25 MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVİ VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA İncele
336 2020 /Cilt 14,Sayı-25 TOPLUMSAL DEĞİŞİM BAĞLAMINDA HÜSEYİN SU’NUN ÖYKÜLERİNDE NOSTALJİ İncele
337 2020 /Cilt 14,Sayı-25 GELİR DÜZLEŞTİRME HİPOTEZİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE VERGİ, ENFLASYON VE NOMİNAL FAİZ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İncele
338 2020 /Cilt 14,Sayı-25 KÜRESELLEŞMEYLE DÖNÜŞEN KENTLER İncele
339 2020 /Cilt 14,Sayı-25 POSTMODERNLİK VE ÇAĞDAŞ TOPLUMSAL YAŞANTI İncele
340 2019 /Cilt 12,Sayı-23 SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: SOSYAL SİGORTA, SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET BİLEŞENLERİ BAĞLAMINDA İncele
341 2019 /Cilt 12,Sayı-23 SEXTUS EMPIRICUS VE KARŞITLARI ÖRNEKLERİNDE MANTIK VE ŞÜPHE İLİŞKİSİ İncele
342 2019 /Cilt 12,Sayı-23 İZMİR’İN İŞGALİNE MARDİN VE ÇEVRESİNDEN TEPKİLER İncele
343 2019 /Cilt 12,Sayı-23 İBN HAMDÛN’UN ET-TEZKİRÜTU’L-HAMDÛNİYYE ADLI ESERİ BAĞLAMINDA ARAP KÜLTÜR VE EDEBİYATINDA HEDİYE İncele
344 2019 /Cilt 12,Sayı-23 KÖY ENSTİTÜLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN ANALİZİ İncele
345 2019 /Cilt 12,Sayı-23 NEHCÜ'L-FERADİS'TE YER ALAN ÖRTMECELER ÜZERİNE İncele
346 2019 /Cilt 12,Sayı-23 PRAGMATİZM (PRAGMATİSM) VE PRAGMATİSİZM (PRAGMATİCİSM) ARASINDAKİ FARK ÜZERİNDEN ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR’IN “FAHİM BEY VE BİZ” ROMANI İncele
347 2019 /Cilt 12,Sayı-23 ALANYA ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE BULUNAN DOĞU SİGİLLATALARI A, B VE C GRUBU SERAMİKLERİ İncele
348 2019 /Cilt 12,Sayı-23 KEMALPAŞAZÂDE’NİN ‘GELÜR GİDER’ REDİFLİ GAZELİNİN ŞERHİ İncele
349 2019 /Cilt 12,Sayı-23 ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İncele
350 2019 /Cilt 12,Sayı-23 ÇALIŞANLARIN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ İncele
351 2020 /Cilt 13,Sayı-24 KAZUO ISHIGURO’NUN BENİ ASLA BIRAKMA İLE ÇETİN ALTAN’IN 2027 YILININ ANILARI ROMANLARININ DİSTOPİK AÇIDAN MUKAYESESİ İncele
352 2020 /Cilt 13,Sayı-24 DÖVİZ KURU DEĞİŞKENLİĞİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİNİN ASİMETRİK ANALİZİ:1990-2019 TÜRKİYE ÖRNEĞİ İncele
353 2020 /Cilt 13,Sayı-24 DİYARBAKIR’DA DİNİ GRUPLAR VE DİN ANLAYIŞLARI İncele
354 2020 /Cilt 13,Sayı-24 PISA SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÜLKELERDE (SİNGAPUR, FİNLANDİYA VE JAPONYA) YETİŞKİN EĞİTİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI İncele
355 2020 /Cilt 13,Sayı-24 YEŞİL GECE ADLI ROMANININ ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ MODELİYLE YORUMLANMASI İncele
356 2020 /Cilt 13,Sayı-24 GÜNEY – GÜNEY İŞBİRLİĞİNİN İDEOLOJİK TEMELLERİ: BAĞLANTISIZLAR HAREKETİ VE KÜRESEL GÜNEY İncele
357 2020 /Cilt 13,Sayı-24 TELAFİ VE ETKİNLİK HİPOTEZLERİNİN RALS-EG EŞ-BÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI İLE TESTİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ İncele
358 2020 /Cilt 13,Sayı-24 ÇEVİRİDE EŞDEĞERLİK KURAMI BAĞLAMINDA DEYİMLER SORUNU: BENİM ADIM KIRMIZI ÖRNEĞİ İncele
359 2020 /Cilt 13,Sayı-24 AYAŞ RÜŞDİYE MEKTEBİ İncele
360 2020 /Cilt 13,Sayı-24 YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCANIN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE YAKLAŞIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME İncele
361 2020 /Cilt 13,Sayı-24 SURİYE’DE YENİ BİR HOYBUN HAREKETİ VE İTALYA FAKTÖRÜ (1935-1939) İncele
362 2020 /Cilt 13,Sayı-24 KARA ABDAL SÜLEYMÂN ŞEMSÎ DEDE’NİN FARSÇA MESNEVÎ’SİNDE MEVLÂNÂ’NIN ETKİLERİ İncele
363 2020 /Cilt 13,Sayı-24 SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL’İN ŞİİRLERİNDE GEÇEN KELİME GRUPLARI RESİMLER VE BİBLOLAR ŞİİRİNİN TAHLİLİ İncele
364 2020 /Cilt 13,Sayı-24 BÂKÎ EFENDİ’YE AİT OLDUĞU TESPİT EDİLEN DÎNÎ-TASAVVÛFÎ MUHTEVALI BİR ŞİİR MECMUASI İncele
365 2020 /Cilt 13,Sayı-24 STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN EYLEMCİLİK İncele
366 2021 /Cilt 15,Sayı-26 AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ TÜRKİYE'DE HUKUK EĞİTİMİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İncele
367 2021 /Cilt 15,Sayı-26 19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA CİZRE KAZÂSI’NIN İDÂRİ, DEMOGRAFİK VE EĞİTİM DURUMU İncele
368 2021 /Cilt 15,Sayı-26 ULUSALCILIĞIN ONTOLOJİSİNİ ANLAMAK: SİVİL VE ETNİK MİLLİYETÇİLİKLER BAĞLAMINDA BİR ANALİZ İncele
369 2021 /Cilt 15,Sayı-26 SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİĞİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE’DE SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİĞİNİN SWOT ANALİZİ İncele
370 2021 /Cilt 15,Sayı-26 ÇEVİRİDE EŞDEĞERLİK BAĞLAMINDA NECÎB EL-KÎLÂNÎ’NİN ‘EN-NİDÂU'L-HÂLİD’ ADLI ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İncele
371 2021 /Cilt 15,Sayı-26 HAFIZA ODASI MÜZELER VE KÜLTÜREL KİMLİK İncele
372 2021 /Cilt 15,Sayı-26 YAŞAR KEMAL’İN “DAĞIN ÖTE YÜZÜ”NDE ERMİŞ MİTİNİ VAREDEN SOSYO-PSİŞİK TEMELLERİ ERİL TAHAKKÜM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRMEK İncele
373 2021 /Cilt 15,Sayı-26 ÖLÜMÜ KAVRAMSALLAŞTIRMA YA DA ANLAMLANDIRMA: ÖLÜMLE İLGİLİ DEYİMLERDE KAVRAMSAL METAFOR VE METONİMİLER İncele
374 2021 /Cilt 15,Sayı-26 DER FALL ÖZIL İncele
375 2021 /Cilt 15,Sayı-26 VİJİLANTİZM: BİR ŞİDDET VEYA BASKI TÜRÜNÜN KAVRAMSAL ANALİZİ İncele
376 2021 /Cilt 15,Sayı-26 ORDU VE GİRESUN İLLERİNDE KENTSEL LOJİSTİK PERFORMANS UNSURLARINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ İncele
377 2021 /Cilt 15,Sayı-26 TÜRKİYE’DE HARBERGER-LAURSEN-METZLER YAKLAŞIMININ VARLIĞI İncele
378 2021 /Cilt 15,Sayı-26 SEYAHAT İŞLETMELERİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE OPTİMUM GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ İncele
379 2021 /Cilt 15,Sayı-26 18. YÜZYIL DİVAN ŞÂİRİ ZÂRÎ VE ŞİİRLERİ İncele
380 2021 /Cilt 15,Sayı-26 ALMANCA-TÜRKÇE DİL İKİLİSİNDE ÇEVİRMEN ADAYLARI İÇİN TEMEL BİR ÇEVİRİ SORUNU OLARAK BİRLEŞİK FİİL YAPISI İncele
381 2021 /Cilt 15,Sayı-26 DOĞAL GAZ ENERJİSİ TERCİH NEDENLERİ: BATMAN İLİ İÇİN BİR SAHA ÇALIŞMASI İncele
382 2021 /Cilt 15,Sayı-26 LİNKEDIN KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İncele
383 2021 /Cilt 15,Sayı-26 KEMALİST KADINLARDAN KEMALİST FEMİNİSTLERE, ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ’NDEN 90’LI YILLARA: KEMALİST KADIN HAREKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İncele
384 2021 /Cilt 15,Sayı-26 İMALAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN EKONOMİK KRİZLERE BAĞLI OLARAK FİNANSAL YAPISI VE KARLILIĞINDAKİ DEĞİŞİMLER: 2008 KRİZİ İncele

Makale Gönder