Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ (KARS İLİ ÖRNEĞİ)
Yazarlar: Rasim TÖSTEN 

Detay Tam Metin : PDF

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMA ANALİZİ VE DİYARBAKIR EKONOMİSİNE KATKISI
Yazarlar: Rasim TÖSTEN 

Detay Tam Metin : PDF

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yazarlar: Rasim TÖSTEN 

Detay Tam Metin : PDF

Makale Gönder