Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

ZÂTÎ’NİN BİR GAZELİNİN GÖSTERGEBİLİM AÇIDAN İNCELENMESİ
Yazarlar: Mustafa Uğurlu ARSLAN 

Detay Tam Metin : PDF

OSMANLI TARİH VE EDEBİYAT MECMÛASI’NDA SAİD PAŞA VE SÜLEYMAN NAZÎF’İN İZLERİ
Yazarlar: Mustafa Uğurlu ARSLAN 

Detay Tam Metin : PDF

BİR NÂŞİR OLARAK ALÎ EMÎRÎ EFENDİ VE GAZETE KASÎDESİ
Yazarlar: Mustafa Uğurlu ARSLAN 

Detay Tam Metin : PDF

Makale Gönder