Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

AĞRIDAĞI EFSANESİ ROMANINDA MİTİK VE İDEOLOJİK YAPI
Yazarlar: Mahfuz ZARİÇ 

Detay Tam Metin : PDF

CAHİT SITKI TARANCI’NIN ŞİİRLERİNDE VE ÖYKÜLERİNDE İMGELER, ÜSLÛP VE TEMATİK İLGİLER
Yazarlar: Mahfuz ZARİÇ 

Detay Tam Metin : PDF

CEMAL SÜREYA’NIN “FOLKLOR ŞİİRE DÜŞMAN” BAŞLIKLI DENEMESİ IŞIĞINDA “YUNUS Kİ SÜTDİŞLERİYLE TÜRKÇENİN” ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Yazarlar: Mahfuz ZARİÇ 

Detay Tam Metin : PDF

Makale Gönder