Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

BİR OKUL STRATEJİK PLAN ÖRNEĞİ OLARAK DİYARBAKIR HAMİDİYE SANAYİ MEKTEBİ NİZAMNAMESİ
Yazarlar: Hatip YILDIZ 

Detay Tam Metin : PDF

DİYARBEKİR DARÜLMUALLİMİNİ’NİN TARİHÇESİ
Yazarlar: Hatip YILDIZ 

Detay Tam Metin : PDF

EĞİL RÜŞDİYE MEKTEBİ’NİN TARİHÇESİ VE EĞİTİM KADROSU
Yazarlar: Hatip YILDIZ 

Detay Tam Metin : PDF

TARÎKU’L- EDEB’E GÖRE SIBYAN MEKTEBLERİNDE (İLKOKUL) ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ VE BENZER İÇERİKLİ BAZI ESERLERLE MUKAYESESİ
Yazarlar: Hatip YILDIZ 

Detay Tam Metin : PDF

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ’NDE KIZ RÜŞDİYE MEKTEPLERİ MÜFREDAT (ÖĞRETİM) PROGRAMLARI VE KIZLARIN EĞİTİMİNE KATKISI
Yazarlar: Hatip YILDIZ 

Detay Tam Metin : PDF

Makale Gönder