Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

ŞEYH GÂLİB’İN KASİDE VE GAZELLERİNDE REDİF KULLANIM ANALİZİ
Yazarlar: Özkan CİĞA 

Detay Tam Metin : PDF

DİYÂRBEKİRLİ MEHMED SAÎD PAŞA’NIN BİBLİYOGRAFYASI
Yazarlar: Özkan CİĞA 

Detay Tam Metin : PDF

VÂHİDÎ’NİN KISSA-İ SEYYİD CÜNEYD VE REŞÎDE-İ ARAB VE SERGÜZEŞT-İ ÎŞÂN TERCÜMESİ1 ÜZERİNE
Yazarlar: Özkan CİĞA 

Detay Tam Metin : PDF

MEVLÂNA MÜZESİ KÜTÜPHANESİNDE KAYITLI 1626 NUMARALI İLÂHÎ MECMÛASI
Yazarlar: Özkan CİĞA 

Detay Tam Metin : PDF

Makale Gönder