Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

KÜRESEL ÇEVRESEL YÖNETİŞİM BAĞLAMINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE ÇEVRESEL YÖNETİŞİM UYGULAMASINDA İSVEÇ ÖRNEĞİ
Yazarlar: Fazıl Hüsnü ERDEM 

Detay Tam Metin : PDF

AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ TÜRKİYE'DE HUKUK EĞİTİMİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yazarlar: Fazıl Hüsnü ERDEM 

Detay Tam Metin : PDF

Makale Gönder