Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN KAMU PERFORMANS YÖNETİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA KAPSAMINDA KAMUDA PERFORMANS YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGI BOYUTU
Yazarlar: Abdulkadir BİLEN 

Detay Tam Metin : PDF

İMALAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN EKONOMİK KRİZLERE BAĞLI OLARAK FİNANSAL YAPISI VE KARLILIĞINDAKİ DEĞİŞİMLER: 2008 KRİZİ
Yazarlar: Abdulkadir BİLEN 

Detay Tam Metin : PDF

Makale Gönder