Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN YENİ MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINI UYGULAMA AŞAMASINDA YAŞADIĞI ZORLUKLAR
Yazarlar: Tamer KUTLUCA 

Detay Tam Metin : PDF

BİLİNÇ VE DİL
Yazarlar: Tamer KUTLUCA 

Detay Tam Metin : PDF

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Tamer KUTLUCA 

Detay Tam Metin : PDF

Makale Gönder