Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ)
Yazarlar: Gülay EKİCİ 

Detay Tam Metin : PDF

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ PROFİLLERİNİN CİNSİYET VE KIDEM DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yazarlar: Gülay EKİCİ 

Detay Tam Metin : PDF

Makale Gönder