Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

LOJİSTİK STRATEJİLERİNİN LOJİSTİK FAALİYETLER VE SÜREÇ VERİMLİLİĞİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: TR 90 BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Yazarlar: Selçuk KORUCUK 

Detay Tam Metin : PDF

ORDU VE GİRESUN İLLERİNDE KENTSEL LOJİSTİK PERFORMANS UNSURLARINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Yazarlar: Selçuk KORUCUK 

Detay Tam Metin : PDF

Makale Gönder