Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

KİŞİSEL SORUMLULUK BAĞLAMINDA ÖZNEL VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ (SOSYAL PSİKOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME)
Yazarlar: Yener ÖZEN 

Detay Tam Metin : PDF

ETİK Mİ? AHLAK MI? MODERNİTE Mİ? MEDENİYET Mİ? (DEĞERLER EĞİTİMİNE SOSYAL PSİKOLOJİK BİR YAKLAŞIM)
Yazarlar: Yener ÖZEN 

Detay Tam Metin : PDF

ALGIN ÖĞRENME TEORİSİ YAŞAM BOYU DEĞİŞEREK VE GELİŞEREK ÖĞRENME (ÖĞRENMEYE SOSYAL PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ)
Yazarlar: Yener ÖZEN 

Detay Tam Metin : PDF

Makale Gönder