Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

İŞLETMELERDE PERSONELİ GÜÇLÜ KILMA YOLLARINDAN PERSONEL GÜÇLENDİRME
Yazarlar: Ayhan KARAKAŞ 

Detay Tam Metin : PDF

HANLARIN TURİZME KAZANDIRILMASI: MARDİN, DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA İL MERKEZLERİNDEKİ HANLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Yazarlar: Ayhan KARAKAŞ 

Detay Tam Metin : PDF

DİYARBAKIR VE ŞANLIURFADA BULUNAN PEYGAMBER KABİR VE MAKAMLARININ İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yazarlar: Ayhan KARAKAŞ 

Detay Tam Metin : PDF

Makale Gönder