Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE EDEBİYAT VE TOPLUM
Yazarlar: Abdulhakim TUĞLUK 

Detay Tam Metin : PDF

TÜRK EDEBİYATI?NDA „MELÂL?E ÂŞİNA? BİR ÖN SÖZ ÖRNEĞİ: İSAK FERERA?NIN “ÂŞİNA SESLER MUKADDİMESİ”
Yazarlar: Abdulhakim TUĞLUK 

Detay Tam Metin : PDF

SÜLEYMAN NAZİF’İN KALEMİNDEN BİR SİLSİLE-İ MAKÂLÂT: GARB EDEBİYÂTININ EDEBİYÂTIMIZA TE’SÎRİ (İNCELEME-METİN)
Yazarlar: Abdulhakim TUĞLUK 

Detay Tam Metin : PDF

Makale Gönder