Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ KAVRAMLARI AÇISINDAN SOSYAL BİLGİLER DERSİ EĞİTİM PROGRAMININ İNCELENMESİ
Yazarlar: Erol KOÇOĞLU 

Detay Tam Metin : PDF

ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN, ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALAN BİLGİSİ YETERLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Erol KOÇOĞLU 

Detay Tam Metin : PDF

Makale Gönder