Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

Aranan Kelime " Türk edebiyatı " (4) • Makale Özetinde

  Ara Nesil, Türk edebiyatı, devir, nesil

  TÜRK EDEBİYATINDA ARA NESİL

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diliçi çeviri, edebiyat, Türk edebiyatı

  TARTIŞMALI YÖNLERİ İLE DİLİÇİ ÇEVİRİ KAVRAMI

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Hâverî, Hâverî Dîvânçesi, klasik Türk edebiyatı, gazel, mecmûa, Fahri Bilge

  HÂVERÎ (Ö. 1565) VE DÎVÂNÇESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Klasik Türk edebiyatı, siyer, sebeb-i te’lîf, süslü nesir, müellif.

  SANATLI SİYERLERDE SEBEB-İ TE’LÎF

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


Makale Gönder