Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

Aranan Kelime " edebiyat " (15) • Makale Özetinde

  Moğol İmparatorluğu, Doğu Edebiyatı, Azeri Edebiyatı, Muhammet Bayram Han, aruz vezni, kafiye

  MUHAMMET BAYRAM HAN ŞİİRLERİNİN VEZİN (ÖLÇÜ) ÖZELLİKLERİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Ara Nesil, Türk edebiyatı, devir, nesil

  TÜRK EDEBİYATINDA ARA NESİL

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Klasik Rus edebiyatı, Başkortlar, Başkortostan, Lev Tolstoy, Dmitriy Mamin-Sibiryak

  LEV TOLSTOY VE DMİTRİY MAMİN-SİBİRYAK’IN ESERLERİNDE BAŞKORTOSTAN VE BAŞKORTLAR TEMASI

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diliçi çeviri, edebiyat, Türk edebiyatı

  TARTIŞMALI YÖNLERİ İLE DİLİÇİ ÇEVİRİ KAVRAMI

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmȗası, mecmua, Alî Emîrî Efendi, Said Paşa, Süleyman Nazîf

  OSMANLI TARİH VE EDEBİYAT MECMÛASI’NDA SAİD PAŞA VE SÜLEYMAN NAZÎF’İN İZLERİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  İnsan, Mekan, Edebiyat, Sanat, Diyarbakır, Alî Emîrî Efendi, Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı, Esma Ocak

  SIRADIŞI YÖNLERİYLE DİYARBAKIR'IN BİRKAÇ ZİRVE ŞAHSİYETİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Hâverî, Hâverî Dîvânçesi, klasik Türk edebiyatı, gazel, mecmûa, Fahri Bilge

  HÂVERÎ (Ö. 1565) VE DÎVÂNÇESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Kaliteli Eğitim, Edebiyat, Felsefe, Roman, Ahmet Midhat Efendi, Diplomalı Kız

  KALİTELİ EĞİTİM, EDEBİYAT, FELSEFE VE BİR ROMAN: DİPLOMALI KIZ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Filistin Edebiyatı, Gassân Kenefânî, Kısa Öykü, Ardu’l-Burtukâli’l-Hazîn

  GASSÂN KENEFÂNÎ’NİN ARDU’L-BURTUKÂLİ’L-HAZÎN ADLI ÖYKÜSÜ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Türk Edebiyatı, Mecmûa, İlâhî, İlâhî Mecmûası

  MEVLÂNA MÜZESİ KÜTÜPHANESİNDE KAYITLI 1626 NUMARALI İLÂHÎ MECMÛASI

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Köfte Yağmuru, Yedi Ölümcül Günah, Sinema, Edebiyat, Roman

  KÖFTE YAĞMURU ADLI ANİMASYON FİLMDE YEDİ BÜYÜK/ÖLÜMCÜL GÜNAH

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Klasik Türk edebiyatı, siyer, sebeb-i te’lîf, süslü nesir, müellif.

  SANATLI SİYERLERDE SEBEB-İ TE’LÎF

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Zabel Asadur, azınlık edebiyatı, kadın hareketi

  OSMANLI`DA BİR AZINLIK YAZARI: ZABEL ASADUR VE KADIN SORUNUNA BAKIŞI

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Hediye, İbn Hamdûn, et-Tezkiretü’l-Hamdûniyye, Klasik Arap edebiyatı.

  İBN HAMDÛN’UN ET-TEZKİRÜTU’L-HAMDÛNİYYE ADLI ESERİ BAĞLAMINDA ARAP KÜLTÜR VE EDEBİYATINDA HEDİYE

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Kemalpaşazâde Klasik Edebiyat Şerh Gazel Tasavvuf

  KEMALPAŞAZÂDE’NİN ‘GELÜR GİDER’ REDİFLİ GAZELİNİN ŞERHİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


Makale Gönder