Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

Aranan Kelime "Diyarbakır " (21) • Makale Özetinde

  Stratejik plan, Mektep nizamnamesi, Ortaöğretim, Diyarbakır, Sanayi mektebi

  BİR OKUL STRATEJİK PLAN ÖRNEĞİ OLARAK DİYARBAKIR HAMİDİYE SANAYİ MEKTEBİ NİZAMNAMESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Tarancı dergisi, Diyarbakır, yerel dergi

  YEREL EDEBİYAT DERGİLERİNE BİR ÖRNEK; TARANCI DERGİSİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Masal, öğretmen görüşleri, Diyarbakır, çocuk gelişimi, özel durum çalışması

  MASALLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Osmanlı, taşra, Diyarbakır, maarif, öğretmen eğitimi

  DİYARBEKİR DARÜLMUALLİMİNİ’NİN TARİHÇESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diyarbakır, Eğil, maarif, eğitim, rüşdiye

  EĞİL RÜŞDİYE MEKTEBİ’NİN TARİHÇESİ VE EĞİTİM KADROSU

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diyarbakır, Demokrat Parti, Yerel Basın

  DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE DİYARBAKIR’DA SOSYAL HAYAT

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diyarbakır Kent Gelişimi, Osmanlı Dönemi, Seyyahlar, Seyahatnameler

  DİYARBAKIR KENT DOKUSUNUN OSMANLI DÖNEMİNDEKİ GELİŞİMİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Han, Kervansaray, Turizme Kazandırma, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa

  HANLARIN TURİZME KAZANDIRILMASI: MARDİN, DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA İL MERKEZLERİNDEKİ HANLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diyarbakır, Amerikan misyonerleri, Ermeniler, George W. Dunmore, Judson Smith

  OSMANLI DÖNEMİNDE AMERİKAN MİSYONERLERİNİN DİYARBAKIR VİLAYETİ’NE GELİŞİ VE FAALİYETLERİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diyarbakırlı Saîd Paşa, Dîvân, neşr, tenkîd

  DİYARBAKIRLI SAÎD PAŞA DÎVÂNI'NIN NEŞRİ ÜZERİNE NOTLAR

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diyarbakır, Sa’îd Paşa, Atasözleri ve Deyimler

  SAÎD PAŞA DÎVÂNI’NDA YER ALAN ATASÖZLERİ VE DEYİMLER ÜZERİNE

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diyarbakır Evi, Sait Paşa Konağı, Süleyman Nazif Evi, Selamlık, Harem

  MİMARİ VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN SAİT PAŞA KONAĞI (SÜLEYMAN NAZİF) EVİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diyarbakır, Ermeni, Ermeni tehciri, Hadisat, Süleyman Nazif

  ERMENİ MESELESİ BAĞLAMINDA SÜLEYMAN NAZİF

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  İnsan, Mekan, Edebiyat, Sanat, Diyarbakır, Alî Emîrî Efendi, Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı, Esma Ocak

  SIRADIŞI YÖNLERİYLE DİYARBAKIR'IN BİRKAÇ ZİRVE ŞAHSİYETİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Religious tourism, Şanlıurfa, Diyarbakır, The City of Prophets

  DİYARBAKIR VE ŞANLIURFADA BULUNAN PEYGAMBER KABİR VE MAKAMLARININ İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diyarbakır, Osmanlı Dönemi, Sosyo-Ekonomik Yapı

  OSMANLI DÖNEMİNDE DİYARBAKIR’IN SOSYO-EKONOMİK YAPISI

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diyarbakır, Dicle Nehri, Jeomorfoloji, Taraça, Yaşlandırma

  DİYARBAKIR KENTİ CİVARINDA DİCLE NEHRİ TARAÇALARININ YAŞ BULGULARINA AİT İLK DEĞERLENDİRMELER

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diyarbakır, seyyah, Horatio Southgate, Fiziki yapı, sosyo- kültürel yapı, ekonomik yaşam.

  AMERİKALI MİSYONER SOUTHGATE’İN TANZİMAT ÖNCESİNDE DİYARBAKIR’A DAİR BAZI GÖZLEMLERİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diyarbakır, DP, CHP, Seçimler, Milletvekili

  1950 GENEL SEÇİMLERİNE GİDERKEN DEMOKRAT PARTİ’NİN DİYARBAKIR’DAKİ FAALİYETLERİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Mecmua, Ali Zârî Efendi, şiir, 18. Yüzyıl, Diyarbakır

  18. YÜZYIL DİVAN ŞÂİRİ ZÂRÎ VE ŞİİRLERİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diyarbakır, Dini Gruplar, Din Anlayışı, Kadın, Çoğulculuk.

  DİYARBAKIR’DA DİNİ GRUPLAR VE DİN ANLAYIŞLARI

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


Makale Gönder