Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

Aranan Kelime "Osmanlı " (15) • Makale Özetinde

  Osmanlı

  OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE EDEBİYAT VE TOPLUM

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Osmanlı, taşra, Diyarbakır, maarif, öğretmen eğitimi

  DİYARBEKİR DARÜLMUALLİMİNİ’NİN TARİHÇESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diyarbakır Kent Gelişimi, Osmanlı Dönemi, Seyyahlar, Seyahatnameler

  DİYARBAKIR KENT DOKUSUNUN OSMANLI DÖNEMİNDEKİ GELİŞİMİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  18.yüzyıl, Osmanlı Tarım Sistemi, İstanbul’daki Tarım, İstanbul Ahkâm Defterleri

  İSTANBUL AHKÂM DEFTERLERİ’NE GÖRE 18. YÜZYILDA İSTANBUL’DAKİ TARIMIN TASNİFİ (1757-1760)

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Tariku‟l-Edeb, Osmanlı, Sıbyan Mektebi, pedagoji, öğretmen, öğrenci

  TARÎKU’L- EDEB’E GÖRE SIBYAN MEKTEBLERİNDE (İLKOKUL) ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ VE BENZER İÇERİKLİ BAZI ESERLERLE MUKAYESESİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmȗası, mecmua, Alî Emîrî Efendi, Said Paşa, Süleyman Nazîf

  OSMANLI TARİH VE EDEBİYAT MECMÛASI’NDA SAİD PAŞA VE SÜLEYMAN NAZÎF’İN İZLERİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Osmanlı, II. Abdülhamid, kız rüşdiyeleri, eğitim-öğretim, müfredat

  II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ’NDE KIZ RÜŞDİYE MEKTEPLERİ MÜFREDAT (ÖĞRETİM) PROGRAMLARI VE KIZLARIN EĞİTİMİNE KATKISI

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Ahmed Zühdü Paşa, Osmanlı, Islahat, Hazine, Maliye, Vergi

  AHMED ZÜHDÜ PAŞA VE OSMANLI MALİYESİ ÜZERİNE BİR LÂYİHA

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Osmanlı, Bozok, Yozgat, Eğitim, Rüşdiye

  OSMANLI MODERNLEŞME DÖNEMİNDE BOZOK (YOZGAT) SANCAĞI’NDA AÇILAN RÜŞDİYE MEKTEPLERİNİN DURUMU

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diyarbakır, Osmanlı Dönemi, Sosyo-Ekonomik Yapı

  OSMANLI DÖNEMİNDE DİYARBAKIR’IN SOSYO-EKONOMİK YAPISI

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Osmanlı, Yörük, Hamid, Tirkemiş, Korkud

  XVI. YÜZYILDA TİRKEMİŞ YÖRÜKLERİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Eğitim, Osmanlılar, Atatürk, Kültür, Avrupa

  TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNİN RASYONALİST EVRİMİ VE DARÜ'L-FÜNUN'DA GÖREV YAPMIŞ YABANCI UYRUKLU BİLGİNLER

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Kadın, Batılılaşma, Türkiye’de Din Sosyolojisi Tarihi, Aşırı Batılılaşma, Osmanlı’da Kadın.

  SALAHADDİN ASIM’IN PENCERESİNDEN KADIN, DİN VE TOPLUM

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Eğil Sancağı, Diyarbekir Beylerbeyliği, Pir Mansur, Tarihî Coğrafya, Osmanlı idaresi.

  OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDE EĞİL SANCAĞI (XVI.-XVII. YÜZYILLAR)

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Osmanlı, Ayaş, Eğitim, Rüşdiye

  AYAŞ RÜŞDİYE MEKTEBİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


Makale Gönder