Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN : 1308 - 6219

Aranan Kelime "Süleyman Nazif " (12) • Makale Özetinde

  Diyarbakır Evi, Sait Paşa Konağı, Süleyman Nazif Evi, Selamlık, Harem

  MİMARİ VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN SAİT PAŞA KONAĞI (SÜLEYMAN NAZİF) EVİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Süleyman Nazif, bibliyografya

  SÜLEYMAN NAZİF BİBLİYOGRAFYASI

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Diyarbakır, Ermeni, Ermeni tehciri, Hadisat, Süleyman Nazif

  ERMENİ MESELESİ BAĞLAMINDA SÜLEYMAN NAZİF

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Süleyman Nazif, Osman Ocak Nakiboğlu, Behzat Ülgen, Dr. Şehabeddin Uzluk, devir-şahsiyet-eser, hatıralar, notlar

  DİYARBAKIRLI OSMAN OCAK NAKİBOĞLU VE BEHZAT ÜLGEN İLE DR.ŞEHABEDDİN UZLUK’DAN; SÜLEYMAN NAZİF’İN KİŞİLİĞİ, SANATI HAKKINDA HATIRALARA DAYALI TESPİTLER

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Süleyman Nazif, Mehmet Akif, nükte, karakter, benzerlik

  SÜLEYMAN NAZİF VE MEHMET AKİF ARASINDAKİ KARAKTER VE NÜKTE BENZERLİĞİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Sosyal sorunlar, Servet-i Fünûn, Süleyman Nazif

  SERVET-İ FÜNÛN EDEBÎ HAREKETİNE MENSUP ŞAİR SIFATIYLA TANINAN SÜLEYMAN NAZİF’İN (1869-1927) SOSYAL SORUNLARA KARŞI DUYARLILIĞI

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  İnsan, Mekan, Edebiyat, Sanat, Diyarbakır, Alî Emîrî Efendi, Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı, Esma Ocak

  SIRADIŞI YÖNLERİYLE DİYARBAKIR'IN BİRKAÇ ZİRVE ŞAHSİYETİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Süleyman Nazif, Peyâm-ı Sabâh, Türk Edebiyâtı, teceddüd

  SÜLEYMAN NAZİF’İN KALEMİNDEN BİR SİLSİLE-İ MAKÂLÂT: GARB EDEBİYÂTININ EDEBİYÂTIMIZA TE’SÎRİ (İNCELEME-METİN)

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Süleyman Nazif, şiir dili, stilistik, üslup

  STİLİSTİK AÇIDAN SÜLEYMAN NAZİF ŞİİRİ

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Süleyman Nazif, II. Meşrutiyet devri, tartışma, milliyetçilik, Turancılık, Ağaoğlu Ahmed, Ziya Gökalp, Samih Rifat

  DEVRİN TÜRKÇÜLÜK-TURANCILIK TARTIŞMALARI ARASINDA SÜLEYMAN NAZİF

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Süleyman Nazif, Governor of Kastamonu, Journal of Tiraje

  SÜLEYMAN NAZİF’İN KASTAMONU VALİLİĞİ VE KASTAMONU VİLAYETİNİN İLK EDEBİ DERGİSİ TİRAJE

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


 • Makale Özetinde

  Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Süleyman Nazif, Gazete ve Dergi Yazıları, Eleştirel Bakış

  YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN KALEMİNDEN SÜLEYMAN NAZİF

  Özet Tam Metin

  Tam Metin İndirilme 0

  Özet Görüntülenme 0


Makale Gönder