Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Prof. Dr. Kemal TİMUR, Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ, Dr. Abdulhakim TUĞLUK

Editör Yardımcısı


DİYARBAKIR  31.10.2016

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa Uğurlu ARSLAN  
BİR NÂŞİR OLARAK ALİ EMÎRÎ EFENDİ VE GAZETE KASÎDESİ Ss, 1-14
ALÎ EMÎRÎ EFENDI AS A PUBLISHER AND HIS GAZETE ODE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre GÖRDÜK  
“İMAM MUSHAF”IN HANGİ MUSHAF OLDUĞUNA DÂİR KRONOLOJİK BİR TETKİK Ss, 15-37
A CHRONOLOGICAL RESEARCH ON THE QUESTION OF “WHICH MUSHAF IS IMAM MUSHAF?”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet KOÇAK Prof. Dr. Tahsin AKTAŞ  
Schwierigkeiten der deutschen grammatikalisierten Ausdrucksweisen für türkischsprachige DaF-Lerner Ss, 38-50
TÜRK ÖĞRENCİLERİN ALMANCA ÖĞRENİRKEN DİLBİLGİSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR

Özet | Abstract | Tam Metin |

VELİ ABA  
HADİS BİLİMİNE LİTERAL BİR KATKI: HATÎB EL-BAĞDÂDÎ’NİN ‘EN-NEHY AN SAVM-İ YEVM-İ ŞEK’ ADLI KAYIP ESERİNİN TESPİTİ ÜZERİNE Ss, 51-71
A LITERAL CONTRIBUTION TO THE SCIENCE OF HADİTH: THE DETERMINATION ON AL-KHATİB AL-BAGHDADİ'S LOST BOOK ‘EN-NEHY AN SAVM-İ YEVM-İ ŞEK’

Özet | Abstract | Tam Metin |

Volha KORBUT SALMAN  
SAMUEL BECKETT’İN "OYUN SONU" ADLI TİYATRO OYUNUNDA ‘VAROLUŞUN PATINI’ ‘ÖLÜM MATININ’ YERİNE KOYMAK Ss, 72-84
SUBSTITUTING THE ‘CHECKMATE OF DEATH’ BY THE ‘STALEMATE OF EXISTENCE’ IN SAMUEL BECKETT’S PLAY "ENDGAME"

Özet | Abstract | Tam Metin |

ÖZKAN CİĞA .  
MEVLÂNA MÜZESİ KÜTÜPHANESİNDE KAYITLI 1626 NUMARALI İLÂHÎ MECMÛASI Ss, 85-102
NUMBER 1626 CHANT MAGAZINE IN MEVLANA MUSEUM LIBRARY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat KORKMAZ  
CENAB ŞAHÂBEDDİN’İN ŞİİRLERİNDE KONTEMPLASYON Ss, 103-114
CONTEMPLATION IN CENAB ŞAHÂBEDDİN’S POETRY

Özet | Abstract | Tam Metin |

HATİP YILDIZ  
II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ’NDE KIZ RÜŞDİYE MEKTEPLERİ MÜFREDAT (ÖĞRETİM) PROGRAMLARI VE KADIN EĞİTİMİNE KATKISI Ss, 114-135
THE CURRICULUM OF THE RUSHDIYE (SECONDARY) SCHOOLS IN THE PERIOD OF II. ABDULHAMID AND WOMEN'S CONTRIBUTION TO EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki Akbakay Bahar BURTAN DOĞAN  
TÜRKİYE'DE ENFLASYON HEDEFLEMESİNİN UYGULANMASI Ss, 136-155
IMPLEMENTATION OF INFLATION TARGETING STRATEGY IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |

RİFAT YILDIZ  
İBNÜ’L-KÂSIM’IN ENDÜLÜS MÂLİKÎ FIKIH EKOLÜNE ETKİSİ Ss, 156-171
EFFECT OF İBNU’L KÂSIM TO THE ISLAMIC LAW ECOLE THAT IS DISPONSER OF ANDALUSIA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜRLEK  
ÇOKANLAMLI SÖZLÜKBİRİMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 172-180
AN ASESSEMNT ON POLYSEMIC LEXEMES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan ŞAHİN  
KÂTİPLERİN KILAVUZ KİTABI OLARAK MÜNŞEÂTLAR Ss, 181-188
THE MUNŞAAT’S AS A GUIDING BOOK FOR CLERKS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah İNCE  
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GÜNDELİK HAYAT VE DİN Ss, 189-215
THE DAILY LIFE AND RELIGION IN THE DISTRICT OF EAST KARADENİZ

Özet | Abstract | Tam Metin |

M.Abdulbasit SEZER  
ULAK FİLMİNDE HALK BİLİMİ İZLEKLERİ Ss, 216-220
FOLKLORE THEMES in THE MOVİE of ULAK

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahattin YAVUZ Arş.Gör. Turgut KARABULUT  
MARKOV ANALİZİ İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU MARKA TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 221-235
DETERMINATION OF THE PREFERENCES THE UNIVERSITY STUDENTS ON CELL PHONE BRANDS VIA MARKOV ANALYSIS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahin KIZILTAŞ  
NADİNE GORDİMER’IN ROMANLARINDA KURUMSAL IRKÇILIĞIN YANSIMALARI: APARTHEİDİN SANATSAL BİR OKUMASI Ss, 236-246
THE REFLECTIONS OF INSTITUTIONAL RACISM IN NADINE GORDIMER’S NOVELS: A LITERARY READING OF APARTHEID

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Zülfi CENNET  
ŞERÎF EL-MURTAZÂ’YA GÖRE KUR’ÂN’IN İ‘CÂZ YÖNÜ: SARFE Ss, 247-255
ACCORDING TO SHAREF AL-MORTAZA THE I'JAZ ASPECT OF THE QUR'AN: SARFE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Saniye KÖKER  
EDEBİYAT-SİNEMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KÖFTE YAĞMURU ANİMASYON FİLMDE YEDİ BÜYÜK/ÖLÜMCÜL GÜNAH Ss, 256-271
THE SEVEN DEADLY SİNS İN CLOUDY WİTH A CHANCE OF THE RELATİON BETWEEN LİTERATURE AND CİNEMA

Özet | Abstract | Tam Metin |

AHMET ÇELİK  
KUR’AN’DA KUDDÛS KAVRAMI VE KÂİNATTAKİ TECELLİLERİ Ss, 272-289
THE CONCEPT OF KUDDUS IN THE QUR’AN AND ITS TRANSFİGURATİON IN THE UNİVERSE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diyarbakır - TÜRKİYE
Telefon :04122411000 / 8469 Faks :04122488623
Eposta :sbd@dicle.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri